Passagerer i Københavns Lufthavn. (Foto: Københavns Lufthavn | PR)

Erhvervsrejseindkøbere beder EU tage affære

BT4Europe har offentliggjort en række opfordringer til EU, fordi organisationen mener, at det i øjeblikket er for svært for indkøbere af erhvervsrejser at træffe klimavenlige valg.

Nu efterlyser European Network of Business Travel Associations, der benytter det forkortede navn BT4Europe, mere handling fra såvel Europa-Parlamentet som Det Europæiske Råd på klimadagsordenen.

Organisationen, der er en sammenslutning af rejseindkøbere af forretningsrejser fra hele Europa, som Danish Business Travel Association (DBTA) er medstifter af, efterlyser, at man styrker det forslag, der bærer navnet CountEmissions EU.

Forslaget har til formål at skabe en fælles ramme for den måde, hvorpå udledninger af drivhusgasser fra forskellige former for transport beregnes og indrapporteres på. Det skal medvirke til at skabe gennemsigtighed i tallene og hjælpe virksomheder til at holde øje med samt sænke mængden af CO2, som deres aktiviteter udleder.

BT4Europe kalder det et vigtigt første skridt, men ytrer i samme åndedræt et ønske om, at politikerne vælger at gå længere.

Mangler ordentligt data
Udmeldingen bunder ifølge formand Angela Lille fra BT4Europes arbejdsgruppe for bæredygtighed, i, at rejseindkøberne kan spille en mere aktiv rolle i den grønne omstilling af Europa, men det er vanskeligt, som situationen ser ud i øjeblikket.

”Erhvervsrejseindkøbere ønsker at træffe grønnere valg, men det er ikke muligt at få tilstrækkeligt pålideligt data om klimaaftrykket. I dag eksisterer der et væld af forskellige standarder til at måle CO2-udledningerne med, og det fører til, at der kan sås tvivl om resultaterne.”

Organisationen opfordrer derfor til, at politikerne kaster et bredere blik på området således, at man også medregner indkvartering, da hotelværelser eller -lejligheder, konferencelokaler og faciliteter, hvor der afvikles events, er en del af det at være på forretningsrejse, og derfor bør udledninger herfra også kunne registreres.

Bør benyttes af alle brancheaktører
BT4Europe mener derudover også, at der bør udvikles en særskilt metode til at beregne CO2-udledningerne fra erhvervsrejser, da det vil medvirke til at højne kvaliteten af den data, der samles sammen.

Det påpeges desuden, at en sådan særskilt beregningsmetode i organisationens optik vil føre til, at der træffes flere bæredygtige valg, når der indkøbes rejser, fordi virksomhederne på den måde vil få et mere retvisende billede af, hvor mange drivhusgasser, der reelt set kan spares.

Når metoden er færdigudviklet, bør de europæiske politikere ifølge organisationen desuden stille krav om, at flyselskaber, hoteller, biludlejningsvirksomheder og andre aktører i rejsebranchen uanset størrelse benytter den og fremlægger mængden af udledninger ved deres services.

Slutteligt mener man, at EU skal arbejde for, at den standard, der udvikles, også bliver taget i brug i andre verdensdele som eksempelvis Nordamerika. Det skyldes, at den grønne omstilling er et globalt anliggende, og derfor bør man benytte samme beregningsmodel, forklarer BT4Europe.


Relaterede artikler:

Markedet for erhvervsrejser har tabt 20 procent

Tre udfordringer i vejen for grønnere erhvervsrejser

Danske rejseindkøbere medstifter af BT4Europe