Flyselskab tabte i Højesteret

Primera Air Boeing B737LUFTFART: Højesteret enig med byret og landsret i principiel sag fra 2013 om, at det danskregistrerede charterflyselskab Primera Air skal betale kompensation efter to konkrete forsinkelser.

Flyselskaber kan nærmest ikke slippe for at betale kompensation til passagerer hvis flyet er forsinket – også selv om flyselskabet mener, at der er tale om uforudseelige tekniske fejl.

I går kom den længe ventede principielle afgørelse fra Højesteret i to konkrete sager fra 2013 mellem Primera Air og 12 passagerer, der i forbindelse med to flyvninger fra Danmark havde klaget over flyforsinkelser med selskabet ud fra EUs regler om nægtet ombordstigning.

Flyselskaberne korser sig ofte over de beløb, de skal udbetale til passager ved forsinkelser – det kan være beløb der overstiger den pris, passageren har betalt for flybilletten. I de konkrete Primera-sager drejede det sig om ca. 3.000 kr. i kompensation til hver af de 12 passagerer. EUs regler om kompensation ved såkaldt nægtet ombordstigning, som følge af f.eks. flyaflysninger eller forsinkelser, afhænger bl.a. af længden af forsinkelsen og hvor langt flyvningen skulle være.

Primera Air er islandsk-ejet, men registreret i Danmark; det er med i islandske Primera Travel Group, der i Danmark bl.a. tæller landets tredjestørste charterrejsebureau, Bravo Tours.

Afventningen af kendelsen fra Højesteret har sat behandling af over 1.000 klagesager ved danske byretter i bero. De to sager mod Primera Air, som Højesteret nu har behandlet, var anlagt af Flyforsinkelse.dk, der typisk tager 25 pct. af det kompensationsbeløb, det kan få kradset hjem fra flyselskaberne.

Fra interesseorganisationen Forbruger Europa, der er delvist finansieres af EU, hed det i går bl.a.: ”Højesteret afgjorde i dag (mandag) en principiel sag om flypassagerers krav på kompensation. Dommen fastslog, at Primera Air var forpligtet til at betale kompensation grundet forsinkede fly, selv om forsinkelsen skyldes tekniske fejl på flyet. Afgørelsen får betydning for behandling af tilsvarende sager om kompensation.”

Primera Air havde afvist kompensation til 12 passagerer med den begrundelse, at der var tale om uforudseelige tekniske fejl på flyet.

Men Højesteret kom til samme konklusion, som først byret og siden landsret tidligere var nået til: Primera Air skal betale kompensation til de 12 passagerer, da de tekniske fejl på flyet, efter domstolenes vurdering, ikke var en ekstraordinær omstændighed.

Leder af Forbruger Europa i Danmark, Lars Arent, siger: “Dommen understreger, at tekniske fejl stort set aldrig kan begrunde, at et flyselskab afviser at betale kompensation til passagerer. Flypassagerer klager ofte til Forbruger Europa, fordi et flyselskab har afvist berettiget krav om kompensation med begrundelsen, at der var tale om tekniske fejl.”

”Afgørelsen fra Højesteret stemmer overens med de domme, der er afsagt i byret og landsret i samme sager. Dertil er den helt på linje med de domme på området, som er afsagt af EU-Domstolen,” siger Lars Arent.

Hele kendelsen fra Højesteret kan læses via link på Forbruger Europas danske hjemmeside.