Klik for større format. Den nye bestyrelse for Danske Rejsejournalister er efter generalforsamlingen fra venstre: Flemming Larsen, Aage Krogsdam, Jan Aagaard, Karin Bech, Lissen Jacobsen, Rikke Koks Andreassen, den nye formand Hanne Høiberg, Mikkel Bækgaard, Anne Christine Persson og Mette Damgaard. Foto: Lasse Løndahl Henriksen.

Formandsskifte hos Danske Rejsejournalister

Efter 14 år som formand for Danske Rejsejournalister, takkede Anne-Vibeke Isaksen af på generalforsamlingen, hvor der blev valgt ny formand. Forslag om at lukke foreningen blev afvist.

Journalist Hanne Høiberg blev på generalforsamlingen tirsdag hos Danske Rejsejournalister på Hotel Phoenix i København valgt som foreningens nye formand. Anne-Vibeke Isaksen havde efter 24 år i bestyrelsen, heraf 14 år som formand, ønsket at trække sig.

Den nye formand for Danske Rejsejournalister, Hanne Høiberg, til venstre, med den afgåede formand, Anne-Vibeke Isaksen, til højre. I midten to andre bestyrelsesmedlemmer af foreningen, Lissen Jacobsen og Jan Aagaard. Foto: Lasse Løndahl Henriksen.

Journalist Judith Betak ønskede heller ikke genvalg til bestyrelsen, men fire andre stod klar og alle blev valgt ind. De fire nye i bestyrelsen er Karin Beck, Mikkel Bækgaard, Mette Damgaard og Anne Christine Persson.

Ved generalforsamlingen blev kontingentet fastholdt på 650 kroner om året – foreningen har en formue cirka 85.000 kroner.

Nej til at lukke foreningen
Der sker for lidt i Danske Rejsejournalister, mener et medlem, Jørn Henrik Jørgensen, der forud for generalforsamlingen havde foreslået at nedlægge den snart 45 år gamle forening.

Hans forslag om at nedlægge foreningen blev forkastet og fik kun hans egen stemme – de 33 øvrige fremmødte til generalforsamlingen stemte alle imod.

Rejsejournalistik udfordret af sociale medier
Efter generalforsamlingen var der afskedsreception for Anne-Vibeke Isaksen – fremmødet var mindre end fortjent, mange havde meldt forfald på grund af corona-virussen.

I sin tale sagde bestyrelsesmedlem Aage Krogsdam, der har siddet i bestyrelsen i 14 år med Anne-Vibeke Isaksen, blandt andet:

”For 14 år siden blev du valgt til formand for Danske Rejsejournalister ved en højdramatisk generalforsamling her på hotellet… Det var lidt af en opgave du påtog dig – du skulle efterfølge Ejvind Olesen og blev foreningens fjerde formand og den første kvinde.

Du tog i din regeringsperiode en lang række nye ting op i samarbejde med skiftende bestyrelser,” sagde Aage Krogsdam.

Han nævnte blandt andet, at foreningen nu optager mediemedlemmer, branchemedlemmer og seniormedlemmer. Foreningen er nu også åben for bloggere og influensers.

I sin tale sagde Aage Krogsdam blandt andet også til Anne-Vibeke Isaksen: ”Du har med flid, dygtighed og visioner stået i spidsen for vores forening. Du har mødt udfordringerne med et smil, godt humør og altid med empati for os i bestyrelsen og vores medlemmer.

Man skal lede længe efter en bedre leder end Anne-Vibeke. Du har været leder på en måde, så vi ikke mærkede, at du ledte os. Og det er vel i sagens natur essensen af netop god ledelse.”

Relaterede artikler:

”Ildsjælene på Møn” vandt Havfrueprisen

Campingformand og rejsejournalist runder 50

Rejsejournalist bliver campingformand