Horesta skifter direktør

Her afløser hun Lone Njor Hulth, der har været adm. direktør i for hotel- og restaurationsbranchens arbejdsgiverforening, Horesta, de seneste otte år.

 

Katia K. Østergaard har været en del af direktionen i Dansk Erhverv, siden organisationen blev stiftet i 2007. Hun er advokat og har tidligere stået i spidsen for Horestas arbejdsgiveraktiviteter og overenskomstforhandlinger. Herefter var hun personaledirektør i Hilton International Nordic Region, indtil hun igen gik ind i organisationsverdenen, først som direktør i HTS (Handel, Transport og Service), der senere blev til Dansk Erhverv.

 

”Turisterhvervet er med en årlig omsætning på over 72 mia. Danmarks fjerdestørste eksporterhverv og fortjener langt større politisk bevågenhed, end det får i dag. Det er en stor, fælles udfordring at få gjort opmærksom på erhvervet og de store vækstmuligheder, der er for Danmark, så politikerne forstår at udnytte dem.  Det er vores vision, at vi i endnu højere grad bliver i stand til at samle turist- og oplevelseserhvervene i Danmark,” siger Horestas formand, hoteldirektør Jens Zimmer Christensen, og tilføjer:

 

”Til det formål har vi brug for nye stærke og visionære kræfter, og her er Katia K. Østergaard med sine mange års erfaring som topchef i organisationsverdenen og baggrund i øvrigt det oplagte valg.”

 

”Horesta har gennem de seneste fem år øget medlemstallet markant, og med bestyrelsens planer bliver organisationen yderligere styrket. Det skaber muligheder for nye visioner,” siger Katia K. Østergaard.

 

Hun ser det som en af sine vigtigste opgaver at bidrage til et styrket turisterhverv, som i højere grad taler med én stemme og glæder sig til at forfølge visionen om øget samarbejde og samling af aktørerne i turisme og oplevelseserhvervet.

 

”Turisme og oplevelseserhvervene skal nu som i fremtiden være med til at sikre vækst for Danmark. Arbejdspladserne i dette erhverv kan ikke outsources til udlandet, som vi ser på stort set alle andre områder. Servicering og skabelsen af den gode oplevelse for vores gæster – danskere som udlændinge, turister som forretningsfolk – kan kun ske på stedet. Det er et erhverv i global vækst og med et kæmpe potentiale også for fremtiden, og jeg glæder mig rigtig meget til opgaven,” siger hun.

 

Katia K. Østergaard er bl.a. medlem af Danmarks Vækstråd, Konkurrencerådet og bestyrelsesmedlem i Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Hun er endvidere initiativtager til netværket ”Expat in Denmark”, som er stiftet med henblik på tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Skrevet af Redaktionen