Airbnb. (Foto: Airbnb | PR)

Italien beslaglægger milliardbeløb fra Airbnb

Myndigheder mener ikke, at Airbnb har gjort nok for at sikre sig, at udlejere i Italien som benytter platformen, har betalt tilstrækkelig i skat. Derfor beslaglægger man 5,8 milliarder kroner.  

Ifølge de italienske myndigheder kan Airbnb have gjort sig skyldig i skatteunddragelse, da selskabet efter deres opfattelse i højere grad burde have sikret sig, at udlejerne betaler skat af den indtjening, som de har skabt gennem platformen.

Italiensk lov kræver nemlig, at udlejere skal betale 21 procent af deres indkomst i skat, men det mener man ikke er sket. Derfor har en dommer nu givet ordre til, at der skal beslaglægges 779,5 millioner euro fra Airbnb. Det svarer til 5,8 milliarder kroner.

Anklagemyndigheden i Milano oplyser, at man i tillæg til beløbet også efterforsker tre personer i forbindelse med sagen. BBC skriver, at de tre hver især har varetaget lederroller i Airbnb mellem 2017 og 2021.

Domstol ikke enig i tolkning
Airbnb forklarer, at selskabet er overraskede og skuffede over, at der er blevet givet grønt lyst til beslaglæggelsen samt at ansatte fra selskabets europæiske hovedkvarter har forsøgt at løse tvisten med de italienske myndigheder siden juni.

”Vi er overbeviste om, at vi har handlet i fuld overensstemmelse med loven, og vi har til hensigt at gøre brug af vores rettigheder med hensyn til at finde en løsning på denne situation,” siger Christopher Nutly, der er talsperson for Airbnb.

Sidste år forsøgte Airbnb at tage et opgør med netop den italienske lov, som kræver, at selskabet skal tilbageholde 21 procent af det beløb, som udlejerne skal have udbetalt og i stedet aflevere det hos landets skattevæsen.

Det mente man var i strid med EU’s regler, som skal sikre fri bevægelighed for tjenesteydelser. EU-Domstolen har sidenhen gjort klart, at man fra rettens side ikke er enig i den tolkning, men derimod mener, at Airbnb skal rette sig efter de italienske regler.

Vil slå ned
Den aktuelle sag flugter med en tendens i Italien, hvor myndighederne i de senere år har øget indsatsen med at få klarlagt, hvorvidt store selskaber såsom streaminggiganten Netflix og Meta, som ejer blandt andet Facebook samt Instagram, betaler den skat, de skal.

I sidste måned kom det desuden frem, at regeringen også vil have bedre styr på personer, som udlejer boliger i kortere tid via platforme som netop Airbnb.

Derfor barsler politikerne nu med tiltag, som skal gøre det lettere at identificeres disse udlejere. Det fortæller Antonio Tajani, der er Italiens vicepremierminister og udenrigsminister samt står i spidsen for Forza Italia, som er et af landets regeringspartier.

Indsatsen ventes at kunne indbringe op mod en milliard euro (7,4 milliarder kroner) til staten.


Relaterede artikler:

Ser indtil videre begrænset effekt af skærpede krav

Franske byer gør oprør mod Airbnb

Europæiske destinationer strammer krav til Airbnb