Kappestrid mellem DFDS-skibe

dfds kanalenREDERIER: Danske DFDS Seaways har de seneste år set et faldende forbrug af brændstof. I maj i år blev det hidtil laveste forbrug i flåden registreret.

DFDS Seaways har omkring 50 skibe i rutefart i Østersøen, danske farvande, Nordsøen, Den engelske Kanal og i Middelhavet. På de enkelte skibe er der iværksat spareplaner. Det er blevet til en sand kappestrid, hvor bedste resultat belønnes af rederiet og sendes ud som forbillede til samtlige skibe, skriver transportmagasinet.dk

Målinger for hele flåden viser store udsving – vind og vejr kan spille afgørende ind – men tendensen er klar. Brændstofforbruget er faldet markant de seneste otte år.

Det seneste rekordstore fald fra maj 2014 til maj 2015 på 6 pct. kan sandsynligvis tilskrives overgangen til det lettere og mere energiintensive brændstof MGO på et flertal af rederiets skibe.