Kontrakt på Billund Lufthavns multihus

Billund Lufthavn har underskrevet kontrakt med K.G. Hansen & Sønner a/s om bygning af et multihus. Prisen på de 6.500 etagemeter vil ligge omkring 140 millioner kroner, og huset forventes færdigt i efteråret 2019.

“Vi glæder os til at samarbejde med K.G. Hansen om opførelsen af multihuset. Deres tilbud var bedst på pris, kvalitet, organisation og proces, så vi er trygge ved det kommende samarbejde”, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen.
Passagertallet ventes at komme i nærheden af 3,4 millioner i 2017, og flere rejsende betyder, at lufthavnen får behov for mere plads til passagererne. Derfor skal multihuset rumme både passagerfaciliteter samt en række kontorer og lagerfaciliteter, som flyttes til multihuset for at skabe bedre plads i terminalen.

”Med succes følger ansvaret for at få udvidet kapaciteten i tide og multihuset er det første og nok også det største af en række udviklingsprojekter, som realiseres i de kommende år”, siger bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen.

“Vi fastholder arkitekturen og udtrykket fra den nuværende terminalbygning, så den samlede bygning fortsat fremstår som en helhed, selv om der sker etapevise udvidelser. Vi tror, at en flot terminalbygning er en del af den gode oplevelse, som passagererne gerne skal have, når de skal på rejse”, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

På længere sigt er det muligt, at passagererne ’overtager’ større dele af arealerne, når passagertallet stiger yderligere. Derfor er det vigtigt at få et byggeri, der har en stor fleksibilitet, så rummene kan indrettes på nye måder og til nye funktioner.

Huset bliver i fire etager som den nuværende terminalbygning, og der bliver niveaufri adgang mellem de to bygninger, når de er bygget sammen. Det samlede byggeri forventes at stå færdigt i oktober 2019.

Billund på vej mod nye rekorder

Ryanair åbner Berlin-Billund

Wizz Air åbner endnu en Billund-rute