Der er endnu ikke enighed om fælles rejsevejledninger mellem EU-landene. Her er det foto fra hverdagen i Lissabon. Foto: Stig Sommerfeldt Kaspersen.

Minister: EU kigger ikke på fælles rejsevejledninger

Udenrigsminister Jeppe Kofod mener ikke, at EU ”lægger op til et fælles rejsevejledningssystem, men en bredere koordinering af COVID19-relaterede rejserestriktioner.”

Venstre har igen stillet spørgsmål Jeppe Kofod og Udenrigsministeriets håndtering af de danske rejsevejledninger.

Det sker via et såkaldt § 20-spørgsmål, der blev stillet af Michael Aastrup Jensen fra Venstre, der blandt andet er næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn og partiets udenrigsordfører.

Han spurgte udenrigsministeren: ”Har udenrigsministeren intentioner om at lade Danmark indgå i et fælles europæisk rejsevejledningssystem og dermed tilslutte sig EU-Kommissionens forslag?”

Svaret er nu kommet og her lægger Jeppe Kofod navn til følgende: ”Det tyske EU-formandskab indledte 28. august en proces om øget EU-koordinering af COVID-19-relaterede rejserestriktioner. EU-Kommissionen præsenterede 4. september et forslag til en rådshenstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien.”

Videre står der i svaret fra udenrigsministeren: ”Forslaget indeholder blandt andet fælles kriterier til vurdering af, om der skal indføres restriktioner for den fri bevægelighed, fælles retningslinjer for kommunikation og fælles rammer for foranstaltninger for rejsende fra risikoområder. Risikoområder forudses som udgangspunkt fastlagt regionalt.”

Og lyder det videre fra udenrigsminister Jeppe Kofod: ”Der lægges ikke op til et fælles rejsevejledningssystem, men en bredere koordinering af COVID19-relaterede rejserestriktioner.

Regeringen stiller sig åbent over for at drøfte mulighederne for en tættere koordination af indsatsen mod COVID-19 i medlemslandene. Samtidig lægger regeringen vægt på, at der tages hensyn til sundhedsmæssige risici og national kompetence, og dermed at fastlæggelsen af de konkrete indsatser fortsat sker i medlemslandene. Danskernes sundhed, sikkerhed og tryghed vil – også i denne henseende – være regeringens førsteprioritet,” afsluttes ministersvaret.

”Ville være fantastisk med regionale rejsevejledninger”
I sin pressemeddelelse foreslog EU-Kommissionen, at de 27 EU-lande skal have fælles rejsevejledninger. Forslaget lægger blandt andet også op til regionale rejsevejledninger, noget den danske rejsebranche har efterlyst i lang tid, men som Udenrigsministeriet endnu ikke er leveringsdygtig i.

I en kommentar til EU-forslaget om fælles rejsevejledninger sagde Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, blandt andet til STANDBY.dk:

”Det ville fantastisk, også hvis vi kunne få regionale rejsevejledninger. Men en af udfordringerne bliver formentlig, at alle EU-lande synes netop deres rejsevejledninger er den rigtige måde, at gøre dette på.”

Forslaget fra EU-Kommissionen kan læses på dansk i sin fulde længe via dette link.

Relaterede artikler:

EU ønsker ens rejsevejledninger

Rejsebureauforeninger: Regering uden politisk vilje

Dansk rejsebureau sender gruppe til orange land