Ny rejseteknologi giver mange udfordringer

Travel managers er ”positivt skeptiske” overfor flyselskabernes New Distribution Capability-program, der vil berøre hele rejsebranchen, siger den danske formand for IATA’s NDC-gruppe af europæiske travel managers.

Flere IATA-flyselskaber udruller i disse år NDC (New Distribution Capability)-konceptet, der blandt andet giver mulighed for at booke direkte hos flyselskaberne.

NDC er et stort område for de fleste i rejsebranchen – udover flyselskaber også travel managers, GDS’er (reservationssystemer som Amadeus) og leisure samt erhvervsrejsebureauer, der er samarbejdspartnere med travel managerne.

Jens Liltorp er i bestyrelsen for Danish Business Travel Association, den største danske forening af travel managers, og til daglig travel manager for den store danske medicinalkoncern Leo Pharma. Et af hans tillidshverv er formandskabet for en gruppe europæiske travel managers, der nøje følger NDC- problematikken.

Jens Liltorp er i bestyrelsen for Danish Business Travel Association, den største danske forening af travel managers, og til daglig travel manager for den store danske medicinalkoncern Leo Pharma. Arkivfoto.

STANDBY.dk spurgte Jens Liltorp, hvordan han ser udfordringerne omkring NDC?

Jens Liltorp: ”Jeg er formand for IATA’s europæiske gruppe TMAG (Travel Managers Advisory Group). Gruppen sikrer, at synspunkter fra corporate buyers (travel managers, red) om IATA-projekter høres og at vi får indflydelse, primært omkring NDC.

Der er en tilsvarende gruppe i USA – og samarbejde mellem de to grupper for at sikre global forankring. Travel Managers er generelt ”positivt skeptiske” overfor NDC. Vi er enige om behovet for forandring, at teknologi kan skabe bedre distribution med bedre tilpasset indhold til virksomheder og rejsende.

Derfor er det vigtigt at travel managers er i processen omkring udviklingen af NDC – så virksomhedernes behov for styring, kontrol og indhold inddrages. I begyndelsen var der nok mest skepsis og endda bekymring for NDC, men de fleste ser nu flere muligheder end det modsatte.”

Tættere samarbejde med flyselskaber
Hvordan vil NDC og det herunder hørende begreb Direct Connectivity få betydning for travel managers?

”Direct Connect i forbindelse med NDC er en af mulighederne i NDC, men også noget af det, der skaber mest debat.

Jeg mener at NDC’s betydning for travel managers først og fremmest ligger i muligheden for at skabe ”pakker” i samarbejdsaftaler med flyselskaberne. Der er behov for, at man i aftalerne bevæger sig fra kun pris og betingelser til andre værdiskabende elementer for den rejsende og virksomheden.

Forbedringerne understøtter virksomhedernes aftaler og samarbejdet med flyselskaberne. Det kan være, at man på bestemte ruter og afgange altid får inkluderet ekstra ydelser i aftalen – bagage, fast track, lounge adgang, måltider, priority-boarding, seating og begrebet Duty of Care, så travel managers ved, om deres rejsende er boardet, hvis der er sket noget.

Virksomheden kan på den måde tilbyde de rejsende selv at vælge mellem ekstra ydelser, så det passer den enkelte. Med NDC kan nye priser og indhold desuden loades og gøres tilgængeligt i systemerne betydeligt hurtigere og dermed mere fleksibelt.

Men der er masser af andre muligheder med NDC. Det kan være kommunikation, håndtering af disruptions eller ”preferencing,” hvor virksomhedens eller dens rejsendes historik giver ”tilbud”, der passer til virksomhedens rejsemønster og politik. Der er oplagte muligheder for at udvide indholdet i samarbejdsaftaler.”

NDC giver kortere vej til markedet
Hvad var motivationen til at IATA startede NDC?

”NDC er drevet af behov for en kortere vej til markedet samt for at skabe en ensartet standard, der giver højere hastighed, mere fleksibilitet og bedre indhold i distributionen. NDC har været på banen i fem-seks år, men er dog endnu ikke en globalt anvendt standard.

NDC bliver først en succes, når det er standardløsning hos ”alle” flyselskaber og andre parter i rejsebranchen som rejsebureauer, GDS’er og teknologiselskaber.

På et tidspunkt når NDC en kritisk masse – og da de virksomheder, der arbejder aktivt med NDC opnår en konkurrencemæssig fordel, så vil det trække flere med sig.”

Elefanten i rummet
Hvordan påvirker NDC rejsebranchens værdikæder som flyselskaber, rejsebureauer, teknologi-selskaber og travel managers?

”Der tales om ”elefanten i rummet” når det gælder NDC og værdikæden i rejsebranchen – altså hvad kommer NDC til at betyde for eksisterende forretningsmodeller?

NDC har elementer som kan ruske op i den måde, vi plejer at gøre tingene på. Vi bliver alle udfordret af ny teknologi og må redefinere vores roller. Men på bagsiden af udfordringer ligger ofte nye muligheder.

Så mit bedste råd er at engagere sig, følge opmærksomt med og ikke kun være afventende.”

Hvor langt er NDC kommet?

”Det er IATA’s mål, at 20 procent af flyselskabernes globale ”indirect sales” – altså alt der ikke handles direkte hos flyselskaberne – i 2020 skal håndteres via NDC.

Omkring 60 flyselskaber og teknologiselskaber er i dag NDC-certificerede. Det samme gælder desværre kun under ti rejsebureauer – rejsebureauerne har været mere tilbageholdende og er måske først nu for alvor ved at engagere sig,” siger Jens Liltorp til STANDBY.dk

Relaterede artikler:

Distributionssystem styrker sit NDC-team

Travelport kan hjælpe med flyselskabers ekstraafgifter

Nye i bestyrelsen hos de danske travel managers