Flankeret af CWT’s personalechef i Danmark, Anja Storm, og erhvervsrejsebureauets direktør, Torben Rodenberg, står Malene Bech og Aleksandra Ziarko. Foto: Henrik Baumgarten.

Rejsebranchen skal bruge flere ansatte

”Det er et samfundsansvar i rejsebranchen at uddanne nye medarbejdere,” siger direktør i et af de største danske erhvervsrejsebureauer, der som et af få oplærer egne elever.

Debatten om mangel på kvalificerede nye medarbejdere hos danske rejsebureauer kom atter op til overfladen ved sidste måneds årsmøde i Danmarks Rejsebureau Forening. Her blev problemet betragtet som så alvorligt, at DRF nu har nedsat et uddannelsesudvalg.

En medvirkende årsag til manglende arbejdskraft i rejsebureauerne er, at stadig færre bureauer oplærer egne elever – men i stedet delvist er afhængig af at rekruttere nye medarbejdere fra andre rejsebureauer.

”Men det er nærmest et samfundsansvar blandt rejsebureauer at uddanne nye medarbejdere – herunder elever. Rejsebureauer mangler uddannede ansatte, men der er også mange gode eksempler med nye medarbejdere med andre kompetencer i bureauerne, hvor de er hentet fra andre brancher og oplært i rejsebureauerne. Det har vi selv mange eksempler på.”

Det siger administrerende direktør Torben Rodenberg fra CWT, et af Danmarks tre største erhvervsrejsebureauer til STANDBY.dk – CWT (Carlson Wagonlit Travel) er sammen med et andet af de største erhvervsrejsebureauer, Egencia, blandt de få erhvervsrejsebureauer der selv uddanner egne elever.

Mange er begyndt som elever
Det store, verdensomspændende CWT har 135 medarbejdere i Danmark, hvoraf de 90 er på det danske hovedkontor i københavnske Ørestad.

”Af CWT’s nuværende medarbejdere i Danmark er over 20 udlært som elever i bureauet. CWT udanner årligt to nye elever; de findes ofte via uopfordrede ansøgninger, som der kommer mange af,” siger CWT’s HR-chef i Danmark, Anja Storm. Udover unge elever tager CWT også såkaldte voksne elever på over 25 år. Det kan være personer med en uddannelse fra andre områder end rejsebranchen som har fået lyst til at skifte til et rejsebureau for at prøve noget nyt.

Ifølge seneste analyse fra Dansk Brancheanalyse havde de danske rejsebureauer i 2016 cirka 4.200 medarbejdere; en stigning på fire procent i forhold til 2015.

Der findes i dag ingen direkte skolerelateret uddannelse i den danske rejsebranche. Handelsskolen Niels Brock i København havde i samarbejde med blandt andet Danmarks Rejsebureau Forening en to-årig linje med fokus på rejsebranchen – men den blev lukket som følge af for lille efterspørgsel blandt rejsebureauerne. Niels Brock har  stadig kontoruddannelser, hvor der kan vælges linjefag med et vist speciale mod rejsebranchen, men ikke en decideret uddannelse.

To fra CWT’s eget elevprogram i Danmark er 20-årige Aleksandra Ziarko, der er færdiguddannet til november. ”Jeg har altid været glad for at rejse og interesseret i flyvning. Så jeg vidste, at min uddannelse skulle være noget med flyvning – derfor valgte jeg at søge ind i rejsebranchen,” siger Aleksandra Ziarko.

Hun er blandt et af de sidste kuld fra Niels Brocks uddannelse indenfor rejsebranchen, hvor eleverne samlet brugte ti uger af de to år på skolebænken, mens de resten af tiden blev oplært i forskellige afdelinger, i Aleksandra Ziarkos tilfælde, i CWT.

26-årige Malene Bech er en af de senest udlærte elever hos CWT, der efter at have færdiggjort sin elevuddannelse nu har fået fast job i erhvervsrejsebureauet. Hun stammer fra Ærø og kom til rejsebranchen via job som rejseleder i det store charterrejsebureau Apollo.

Elever er langtidsinvestering
”Rejsebranchen er måske ikke så attraktiv i dag som tidligere – det giver en udfordring for rejsebureauerne for, hvad den kan gøre bedre. Vi skal blive bedre til at tænke nyt og for eksempel drage fordel af vores globale forretning hvor vi kunne udstationere eleverne i en periode på CWT’s hovedkontor i Frankrig, så de også får den oplevelse og dermed ekstra erfaring,” siger Torben Rodenberg og fortsætter:

”Der er hård konkurrence om de udlærte elever i rejsebranchen, og desværre ikke nok elever som bliver uddannet til at følge den vækst, vi ser. CWT anser elever som en langtidsinvestering, men dette bliver gevaldigt udfordret, hvis kun nogle få erhvervsrejsebureauer løfter ansvaret for aktivt at støtte deres uddannelse.”

Relaterede artikler:

Rejsebureauer har svært ved at tiltrække nye ansatte

Nyt dansk hotelakademi vil uddanne nye brancheledere

Genvalg til bestyrelsen i DRF