Rejsegarantifonden holdt balancen

Rejsegarantifonden måtte sidste år udbetale erstatning i forbindelse med fire konkurser. Det betød et underskud på 2,4 mio. kr. og pengetanken indeholder nu 77,4 mio. kr. mod 79,8 mio. kr. året før.

 

Er det nok, hvis den store konkurs med en af Danmarks største rejsearrangører en dag siger stop? Næppe, men statskassen spænder sikkerhedsnettet ud. Sådan har det været siden loven om rejsegarantien kom til verden.

 

Efter seneste revision af loven kan bestyrelsen vedtage at genindføre gebyr af solgte pakkerejser, hvis pengetanken skrumper for meget. Da staten i sidste instans holder et vågent øje med kassebeholdningen, er Rigsrevisionen også vagthund.

 

I beretningen fastslås det, at bestyrelsen kan leve med de 77 mio. kr., som på tilfredsstillende måde afspejler den risiko, fonden er udsat for, men jævnligt vil det blive vurderet, om der er grundlag for at forhøje det beløb, kunderne skal betale for konkursdækning og om bidrag til pakkerejser igen skal indføres.

 

De fire konkurser omtalt i årsberetningen er HJ Rejser v/ Henning Jensen som kostede 349.000 kr. og Otium-Travel A/S 2,8 mio. kr. og de to sidste Indigo Travel og Billet Centralen var der ikke tab på, takket være fondens aktive rolle.

 

Der blev i tide skredet ind og krævet højere garantistillelse. Noget som man tilsyneladende har været ret god til året igennem. Der blev stillet krav om forhøjet garanti af 69 registrerede arrangører, hvoraf 45 valgte at konsolidere sig, mens syv foretrak at indstille virksomheden. Ved årets udgang var 174 af de 661 registrerede udbydere – eller 26 procent – pålagt at stille forhøjet garanti.

Noget, der i øvrigt fra flere sider er kritiseret som urimelige forhold over for mindre og nystartede seriøse bureauer med en lille startkapital. Set fra Garantifondens side må det til gengæld konstateres, at man ser ud til at have ramt plet i sin risikovurdering.

 

Fondsbestyrelsen med formand tidl. SAS-direktør Susanne Larsen i spidsen har lagt kursen med det usikkerhedsmoment, at man endnu ikke ved, hvordan det kommer til at se ud med den ny 20 kr. forsikring ved flyselskabs krak. Her vil Cimber Sterlings konkurs – når den er endelig gjort op – være en strømpil.

Indtil videre er forventningen en lille forbedring i løbet af i år med et par mio. kr.

Skrevet af Ejvind Olesen