SAS præsenterer foreløbigt årsresultat

Flyselskabet har valgt at fremlægge sit foreløbige resultat for finansåret 2016/2017 og sine forventninger til 2017/2018 inden fredagens ekstraordinære generalforsamling.

I fremlæggelsen hedder det: ”SAS klarede sig som ventet i årets fjerde kvartal. Yield’en blev forbedret, mens load factor blev lavere end for et år siden.

Engangsomkostninger i forbindelse med IT, ansatte, ejendomme og omlagt ledelse af flyvedligehold forventes at beløbe sig til 0,5 milliarder svenske kroner i regnskabsårets fjerde kvartal. Valutasikring og justering af balanceførte poster har haft en negativ påvirkning i størrelsesordenen 0,2 milliarder svenske kroner.

Samlet viser udviklingen i fjerde kvartal 2016/2017 en påvirkning af finansåret 2016/2017, således, at omsætningen bliver SEK 42,5 milliarder svenske kroner mod 39,5 milliarder året før. Resultatet før skat bliver 1,7 milliarder svenske kroner mod 1,4 milliarder året før, mens resultatet før skat og engangsomkostninger bliver omkring 1,9 milliarder svenske kroner mod 0,9 milliarder året før.

Forventninger for 2017/2018
SAS forventer en udvidelse at den samlede kapacitet i løbet af efterår og vinter 2017/2018 bliver større end i begyndelsen af 2017. Den planlagte kapacitetsvækst (ASK) i 2017/2018 bliver derfor kun 1–3% sammenlignet med det foregående år. Som konsekvens af indfasningen af større fly, må der forventes en nedgang i load factor i starten af finansåret.

For at leve op til den øgede kapacitet, arbejder SAS på at styrke konkurrenceevnen gennem forbedret effektivitet og øget fleksibilitet i produktionen. I 2017/2018, forbedret effektivitet forventes at generere en forbedret indtjening på 0,7 milliarder svenske kroner.

Der er fortsat betydelig usikkerhed omkring udviklingen i valutaerne og i brændstofpriserne. SAS har hedged en stor andel af det forventede brændstofforbrug og nettounderskuddet i US dollars i det kommende halvår. Alligevel er der risiko for en negativ påvirkning af den fremtidige indtjening.

Efter et sæsonsvagt første halvår i 2017/2018 er der potentiale til en stærk sommer i 2018. Alt i alt fører det til følgende forventninger for 2017/2018: Resultat før skat og engangsomkostninger mellem 1,5 og 2,0 milliarder svenske kroner alt andet lige.

Forventningerne baserer sig på: ASK: +1–3%, fortsat stabil makro trend, introduktion af flyskat i Sverige, gennemsnitlig brændstofpris på USD 550 pr ton, gennemsnitligt valutaforhold mellem svenske kroner og USD på 8,0, mens nettoinvesteringerne forventes at løbe op i seks milliarder svenske kroner”.

Jackpot til aktionærerne
Aktionærerne er på vej til et ægte jackpot efter SAS charmeoffensiv fredag morgen med en forsmag på årsregnskabet. Aktien steg det første par timer med 6,15% til 20,70 kroner. Det er rekord for året med en stigning siden nytår på 93,46%.

2,8 millioner fløj med SAS i september

SAS ønsker udvidet aktiekapital

Fem internationale SAS-ruter fra Aarhus