Informationsskærm i Københavns Lufthavn under SAS’ pilotstrejke i foråret med information om flyaflysninger. 370.000 passagerer blev ramt af strejken hos SAS-piloterne. I alt blev 4.000 SAS-flyvninger aflyst, hvilket kostede flyselskabet omkring 450 millioner danske kroner. Foto: Henrik Baumgarten.

SAS-strejken: Kritiserer forbrugerklagenævn

”Urimelig konklusion,” mener kompensationsfirma om det svenske forbrugerklagenævns kendelse om, at SAS’ pilotstrejke var ekstraordinære omstændigheder og at SAS ikke skal betale erstatning.

”En forbruger-fjendtlig og urimelig konklusion” – sådan betegner kompensationsfirmaet Airhelp torsdagens vejledende kendelse fra det svenske Allmänna reklamationsnämnden, der svarer til Forbrugerklagenævnet i Danmark.

I sin kendelse meddelte Allmänna reklamationsnämnden (ARN), at der var tale om ”ekstraordinære omstændigheder” og med visse forbehold havde SAS gjort, hvad flyselskabet kunne i forbindelse med SAS’ pilotstrejker sidst i april og starten af maj i år. Af samme årsag har de 370.000 berørte SAS-passagerer ikke krav på kompensation i henhold til EU-forening 261/2004 om nægtet ombordstigning (se artiklen herunder).

Men den vejledende kendelse fra ARN er kompensationsfirmaet AirHelp ikke enig i. ”Vi er nu forbrugernes sidste håb efter dårligt oplyst råd fra svensk forbrugerudvalg,” hed det i pressemeddelelse fredag.

Får procenter af udbetalte penge
AirHelp og andre kompensationsfirmaer, som flyselskaber ofte betegner som dusørjægere, får deres indtægter via en procentdel – typisk 25 procent – af de penge, de kan få flyselskaberne til at udbetale. Kompensationerne kommer blandt andet fra flyforsinkelser og flyaflysnnger, typisk i henhold til EU-forordning 261.

AirHelp, der oplyser at det har et ”netværk af advokater med speciale i flypassagerers rettigheder,” kalder den vejledende kendelse fra svenske ARN ”forkert.”

”AirHelp vil fortsætte med at forfølge sine retssager for at beskytte flypassagerers rettigheder med hensyn til strejken. ARN’s henstillinger er ikke-bindende, og har derfor ingen indflydelse på fremtidige resultater i domstolene,” lyder det fra AirHelp, hvis juridiske direktør, Christian Nielsen, siger i en pressemeddelelse:

“Vi vil sikre, at de berørte passagerer får den kompensation, de fortjener. Heldigvis ændrer svenskernes dårlige rådgivning ikke AirHelps arbejde med sagerne, da målet stadig er at skubbe sagen helt til EU-Domstolen, hvor ARN’s vurdering af situationen bliver irrelevant. Alle ECJ-beslutninger (EU-Domstolen, red) er juridisk bindende for alle lande, der er forbundet med forordningen.”

Også SAS ønsker sagerne om kompensation efter pilotstrejken afprøvet ved EU-Domstolen, fordi domstole i de forskellige EU-lande tolker EU-forordning 261 forskelligt.

Trafikstyrelsen sætter sager om kompensation i bero
Også i dag, fredag, meddelte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark, at den efter ”pilotstrejken hos SAS i foråret 2019 har modtaget klager over SAS vedrørende manglende udbetaling af kompensation. Der er nu anlagt sager ved domstolen om dette spørgsmål. Styrelsen vil afvente udfaldet af sagerne ved domstolen og sætter derfor behandlingen af modtagne klager i bero.”

I en pressemeddelelse skriver Trafikstyrelsen, at der er anlagt sager ved Københavns Byret, hvor retten skal tage stilling til en række passagerers ret til kompensation som følge af de aflysninger, forsinkelser og boardingafvisninger, der opstod i forbindelse med pilotstrejken hos SAS.”

Da der er tale om en principiel sag, hvor rettens afgørelse vil have en afgørende betydning for styrelsens behandling af andre kompensationssager, der tager afsæt i den samme pilotstrejke, vil styrelsen afvente udfaldet af sagerne ved domstolen, hedder det. Det er modsat de private kompensationsfirmaer gratis at få behandlet klager om for eksempel flyforsinkelser hos Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen understreger, at det kun er sager, der gælder krav om kompensation, som styrelsen sætter i bero – passagerers krav om refusion bliver fortsat behandlet. ”​​​​​​​Det betyder, at styrelsen fortsat behandler sager, der vedrører passagerers udlæg i forbindelse med forplejning, overnatninger eller køb af nye flybilletter som følge af pilotstrejken i SAS i foråret,” lyder det fra Trafikstyrelsen.

Relaterede artikler:

Forbrugerklagenævn støtter SAS efter pilotstrejke

SAS afviser millionkrav efter pilotstrejke

‘Forbrugerne bestemmer, hvor mange fly, der er i luften’