Københavns kanaler. (Foto: Kim Wyon | VisitDenmark | PR)

Skal gøde virkelysten i dansk turisme

Et stort millionbeløb skal benyttes til at føre en national indsats for iværksætteri i turismen ud i livet. Initiativet skal blandt andet hjælpe branchen oven på en pandemi, hvor gæsternes adfærd har ændret sig.

I løbet af de næste to år er der blevet afsat 26,6 millioner kroner, som skal bruges på at få etableret flere iværksættervirksomheder i dansk turisme samt styrke konkurrenceevnen hos allerede eksisterende virksomheder. Det sker som en del af en ny strategi fra regeringen, der har til sigte at skabe bæredygtig vækst i branchen.

Indsatsen har fået navnet Hub for Innovation in Tourism, og idéen er opstået i kølvandet på COVID-19-pandemien, da erhvervet har brug for at gentænke de produkter og forretningsmodeller, som benyttes, for at imødekomme ændret efterspørgsel og nye adfærdsmønstre hos turisterne.

Det kan eksempelvis være efter flere grønne og bæredygtighed tilbud, da de forventes at veje tungere, når turister planlægger ferier eller oplevelser i fremtiden.

Det oplyses, at nyopstartede virksomheder i det seneste årti har været den primære kilde til nyskabelser i turismeindustrien på verdensplan, og det anses derfor som afgørende, at der kultiveres et miljø for netop denne type virksomheder herhjemme således, at Danmark kan udnytte potentialet i landets turisme og være med på de nye trends i markedet.

Flere nye digitale løsninger
I Hub for Innovation in Tourism skal aktører i dansk turisme samarbejde på tværs af forretningsområder i et forsøg på at give iværksætterne de bedst mulige forudsætninger for at lykkedes. Dermed håber man at kunne understøtte etablering af nye levedygtige virksomheder samt tiltrække investeringer til branchen.

Det skal konkret ske ved, at der etableres samarbejder med uddannelsesinstitutioner samt såkaldte inkubationsmiljøer, hvor vordende iværksættere kan afprøve og forfine deres idéer. Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) kan det blandt andet udmønte sig i en bedre oplevelse for gæsterne.

”Dansk turisme har brug for innovative virksomheder og iværksættere, der kan tænke nyt og udfordre dagens løsninger. Fremtidens turister bliver mere og mere digitale, og det skaber rum for nye spændende produkter, der kan sætte Danmark på verdenskortet. Samtidig skaber indsatsen gode forudsætninger for, at der udvikles nye digitale løsninger på for eksempel restauranterne, hotellerne og konferencecentrene, så vi styrker konkurrenceevnen, samtidig med at gæsterne får en endnu bedre oplevelse.”

Erhvervsturismen har været hårdt ramt
Projektet er et samarbejde mellem de tre nationale udviklingsselskaber Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark. Jens Hausted, som er direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, mener, at det vil være et godt værktøj til at tage kampen op mod den øgede konkurrence fra udlandet.

”Den danske kyst- og naturturisme har en stærk position internationalt, men konkurrencen fra andre destinationer øges markant i disse år. Samtidig står alle forretningsområder i dansk turisme over for en stor opgave i forhold til at skabe en mere bæredygtig turisme – ikke mindst med fokus på grøn omstilling og genopretning efter COVID-19. En fælles hub for turismeinnovation er et væsentligt element til at fastholde og styrke konkurrencekraften og vores position.”

Initiativet hilses også velkommen af MeetDenmark, der beskæftiger sig med erhvervsturismen.

”De virksomheder, som lever af at samle mange mennesker fra ind- og udland til møder, messer og kongresser, er blevet hårdt ramt af COVID-19 pandemien. Internationalt bliver restriktioner og rejsemuligheder langsomt bedre, men usikkerhed og nedprioritering af forretningsrejser vil præge de kommende år. Dertil kommer ændret kundeadfærd og -efterspørgsel, som kræver innovation i virksomhederne,” siger formand Pia Lange Christensen fra MeetDenmark.

Relaterede artikler:

Ny plan skal øge kyst- og naturturisme i Danmark

Mødebranchen klar til nye tider efter genåbningen

Undersøgelse: Rejsebureauer ser nye forretningsveje