Skulderklap fra aktionærerne

Bestyrelsesformand Fritz Schur, SAS.

Da børserne igen åbnede for SAS-aktien var især svenskerne begejstrede og kursen steg med 15 procent. Opfattelsen er, at SAS-ledelsen har redet stormen af ved hurtig handling.

Det er aldrig tidligere sket, at SAS aktien har været suspenderet i nogle timer på grund af dyb mistro til selskabet. SAS ledelsen har i flere uger holdt på hemmelighed om, hvordan fremtiden tegner sig.

Til gengæld blev der handlet hurtigt, da det pludselig blev dyb alvor. Kvartalsregnskabet fremlagt et par uger før tiden og en meddelelse om, hvad de kommende spareforhandlinger skal føre til. Det er en besparelse eller effektivisering på 2,6 mia. kr.

I Sverige steg SAS aktien straks efter åbningen med 15 procent, mens modtagelsen var mere behersket i Danmark med 8,8 procent op. De nærmeste timer – og senere dage – vil afsløre, hvor det rigtige leje er efter meddelelserne fra SAS.