Sommeren gav rekord på danske hoteller

En sammenligning mellem juni, juli og august i år og sidste år viser fremgang på 8,8 pct. Trods fremgangen ligger hotellernes omsætning fortsat under niveauet fra 2008.

 

Antallet af udenlandske overnatninger satte ligesom det samlede overnatningstal også rekord. Blandt de største kundegrupper havde svenskerne vækst på 11 pct. sammenlignet med 2010, briterne fulgte efter med plus ti pct. Der var også pæn fremgang på de norske og tyske markeder, mens det amerikanske var på niveau som i fjor.

 

På de nye, mindre markeder steg antallet af kinesiske overnatninger næsten 50 pct., mens væksten fra Rusland var knapt 17 pct.

 

Formanden for Horesta, hoteldirektør Jens Zimmer Christensen: ”En del af forklaringen på væksten findes i valutakursudviklingen. Det er blevet billigere for svenskere, nordmænd og englændere at holder ferie i Danmark. En anden forklaring er, at vi har fået hævet erhvervslivets mulighed for at afløfte momsen ved hotelovernatninger fra 25 til 50 pct.” Han opfordrer den nye regering til at indføre fuld momsafløftning.

 

Jens Zimmer Christensen glæder sig over, at antallet af forretningsovernatninger i de tre sommermåneder steg næsten 10 pct. ”Udviklingen følger tendens, vi har set i hele 2011,” siger han.

 

Horesta-formanden ser store potentialer på det russiske og kinesiske og flere af de andre nye vækstmarkeder. ”Men vi har behov for mere smidig visa-behandling, hvis Danmark skal få sin naturlige andel fra disse markeder,” siger han.

 

Skrevet af redaktionen