Vækstpris til Small Danish Hotels

Direktør Jørgen Christensen og bestyrelsesformand Hilding Hvid, der er kroejer på Gjerrild Kro på Djursland modtog prisen på vegne af Small Danish Hotels.

Region Midtjylland har stiftet og uddeler TurismeVÆKSTprisen for at inspirere og motivere turismeerhvervet til øget fokus på vækst og internationalisering.

Small Danish Hotels blev vinder af TurismeVÆKSTprisen 2012, som blev overrakt på den årlige Turismekonference på Gl. Skovridergaard i Silkeborg.

Prisens formål går hånd i hånd med Small Danish Hotels ønske om vækst og om at tiltrække flere udenlandske turister. Small Danish Hotels (tidligere Danske Kroer & Hoteller) har for flere år siden igangsat en udviklingsproces, der skulle tilføre foreningen en øget konkurrencekraft og en stærkere international profil. Det nye navn er kun den sidste gren på træet i denne strategi.

Efter grundige analyser fandt ledelsen frem til, at ’det gode værtskab’ er et særkende for Small Danish Hotels medlemmer. Samtidig fastslog OECD’s rapport, at danskerne er de mest lykkelige i verden. Det har naturligvis skabt international opmærksomhed og interesse, så flere internationale gæster valfarter til Danmark og dem vil de ca. 100 Small Danish Hotels over hele Danmark gerne have fat i.

TurismeVÆKSTprisen er en flot anerkendelse af disse bestræbelser og udviklingsarbejder, der understreger, at Small Danish Hotels er på rette vej”, siger direktør Jørgen Christensen.