Esbjerg lufthavn diskriminerer

Jeg har med interesse fra ferielandet fulgt jeres afstemning vedr. Rynair og Esbjerg Lufthavn, jeg er naturligvis tilfreds med, at jeres læsere kan se, hvad der er op og ned i sagen, skriver chefen for Billund Lufthavn Jørgen Krab Jørgensen til Take off Weekly. Det har andre mere svært ved.Esbjerg har en passagerafgift på 95 kr. og en stratafgift på 35 kr. pr. t. Hertil kommer en pris for handling, som normalt er 75 kr. pr. t. Det svarer til 154 kr. pr. afgående passager med Rynairs loadfaktor i Esbjerg.Men Esbjerg Lufthavn opkræver for alle tre dele 38 kr. Det vil sige langt under halvdelen af selve passagerafgiften. Der er altså tale om en rabat på 116 kr. pr. passager.DAT og British Midland betaler fra Esbjerg 230 kr. pr. afgående passager, mens helikopterselskaberne betaler 311 kr. pr. passager.Statens Luftfartsvæsen har faktisk forsøgt at finde hoved og hale på Esbjergs argumenter, men det er efter min mening ikke lykkedes, slutter Krab Jørgensen.Det sidste må man give ham ret i, når man læser brevet fra Statens Luftfartsvæsen, som dog konkluderer, at den nuværende model skal bringes til ophør, men i øvrigt vikler sig ind i så mange alternative forklaringer, at den med ”hoved og hale” er særdeles forståelig.

Skrevet af