DRF anker provisionsdom

”De må have mange penge, men jeg forstår dem godt,” lød kommentaren fra en topchef i et stort udenlandsk flyselskab, da det mandag blev kendt, at ”de” – Danmarks Rejsebureau Forening – har besluttet at appellere den uklare provisionsdom fra Østre Landsret i sommer til Højesteret – appelfristen var netop i går, mandag.Allerede i begyndelsen af oktober besluttede et flertal i DRF’s bestyrelse at anke dommen – ikke mindst fordi ”kun” to ud af de tre dommere i Østre Landsret gav SAS medhold i, at det var lovmedholdeligt at indstille udbetalingen af provision.
Flertallet af rejsebureauerne ønsker honorar fra flyselskaberne for at udskrive flybilletter.Fordi en dommer afgav dissens blev dommen betragtet som uklar.Et flertal i DRF’s bestyrelse mener, at den enlige dommer, der afgav dissens, havde belyst sagen bedst.Formanden for DRF, adm. direktør i FDM travel, Jesper Ewald, sagde i oktober, at det var vigtigt at få sagen afgjort for at nå frem til, hvad der var en rimelig aflønning for et rejsebureau for salg af billetter i henhold til IATA- overenskomsten.
DRF’s direktør, Lars Thykier, som ikke besvarede telefoniske henvendelser fra Take Off i går, sagde i oktober: ”Vi beslutter først endeligt at anke når vi har fundet finansieringen. Det koster 150.000 kroner at indbringe sagen for Højesteret – og samlet bliver prisen til bl.a. advokatbistand 4-500.000 kroner, hvis sagen også skal prøves i Højesteret.” Lars Thykier sagde i oktober til Take Off, at han forventer, at når anken er indgivet vil der gå op til et år, før Højesteret har talt. Han tilføjede: ”DRF er ikke interesseret i at trække sagen i langdrag, men vi har brug for en principdom om nettopriser.”DRF har tidligere oplyst, at sagen ikke belaster DRF’s økonomi, men kører på bidrag fra interesserede parter i den danske rejsebranche.SCHAPIRO: VI VIL VÆRE BEDRE FORBEREDT I HØJESTERET
En af de varmeste fortalere for en appel er adm. direktør i Profil Rejser og medlem af DRF’s bestyrelse, Jahn Schapiro. Han sagde i oktober til Take Off: ”Afgørelsen i landsretten var ikke entydig. Vi har brug for et klart svar. Vi er uenige med afgørelsen i Østre Landsret. Vi føler, at de to dommere, der stemte imod os, ikke tog stilling til sagen kerne. Vi har efter dommen i konsulteret meget kompetente jurister som siger, at vi har en god sag ved at anke.”
”Måske skal DRF have ny advokatbistand i Østre Landsret, måske havde DRF ikke gjort sit hjemmearbejde godt nok. Men nu kender vi svaghederne i vores egen procedure,” sagde Schapiro og tilføjede:”Sagen drejer sig om hele måden, vi arbejder på i rejsebranchen. I dag burde sagen måske ikke dreje sig om SAS, men om de flyselskaber der på deres hjemmesider sælger flybilletter uden gebyr til de indkøbspriser, jeg har; SAS tager trods alt et gebyr når der købes billetter via deres hjemmeside. Sagen drejer sig ikke så meget om at få provisionen igen, selv om det kunne være rart, men om at vi skal have et gebyr for det administrative arbejde, vi udføre for flyselskaberne.”KOMMENTAR FRA SAS
I en kommentar til anken fra DRF, sagde salgsdirektør i SAS Danmark, Palle Christensen, i går til Take Off: ”Jamen, det var da trist. Det er ikke kommercielt fremadrettet. SAS havde håbet, at vi kunne lukke sagen og se frem. Men dansk lovgivning giver ankemulighed, det respekterer SAS selvfølgelig. Vi håber perioden inden afgørelsen fra Højesteret bliver så kort som mulig, da SAS gerne vil videre i vort samarbejde med den danske rejsebranche.”UENIGHED I DRF
Dagen efter beslutningen fra flertallet i DRF’s bestyrelse, meddelte Danmarks tredjestørste erhvervsrejsebureau, Carlson Wagonlit Travel, at det ikke støtter appellen. ”CWT har som Europas største erhvervsrejsebureau egne aftaler med de førende flyselskaber i Europa, og af disse aftaler fremgår det tydeligt, under hvilke forhold samarbejdet skal gennemføres,” sagde salgs- og marketingsdirektør, Henrik Dige Christensen, fra CWT Danmark.

Skrevet af