Klar med organisation for flere københavnske begivenheder

Flere internationale kultur- og sportsbegivenheder skal til København ligesom større mediebegivenheder skal gøre byen mere kendt. Det er målet for Copenhagen Eventures, der skal fremme den københavnske oplevelsesøkonomi. Med ansættelsen af en sekretariatschef, Martin Bender, og etablering af en styregruppe, er Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen nu på plads med samarbejdet Copenhagen Eventures, en projektenhed af WoCo.Copenhagen Eventures får en årlig bevilling på 3,5 mio. kroner fra Københavns Kommune og 1 mio. kroner fra Wonderful Copenhagen. Om Copenhagen Eventures siger adm. direktør i WoCo, Lars Bernhard Jørgensen:
”Uanset om vi taler om kultur, sport eller møder, driver de internationale begivenheder væksten i turismen. Udviklingen i Københavns overnatningstal de seneste 10 år viser, at de store vækstår var 1996 og 2000, hvor København var hhv. europæisk kulturby og hvor Øresundsbron åbnede. Oplevelser som disse er med til at give hovedstadsregionen attraktionskraft – for turister, virksomheder og talentmasse.”

Skrevet af