Åbent brev til Regionsrådet

danmark københavn biler trafik foto fdmDOKUMENTATION: Her er det åbne brev til politikerne i Region Hovedstaden og Københavns overborgmester, Frank Jensen, fra over 50 aktører i hovedstadens turisme. Det er sendt under overskriften: ”Bidraget til international markedsføring af København må ikke reduceres.”

Storbyer overalt i verden slås intensivt om de meget attraktive storbyturister. Et marked, som er vokset med kolossal kraft de senere år og fortsat ventes at vokse.

København klarer sig rigtig godt i denne konkurrence og har gennem en årrække opnået imponerende vækstrater. De seneste ti år er antallet af turistovernatninger i Region Hovedstaden øget over 50 pct., og i dag omsætter turisterhvervet årligt for 33 milliarder kr. Det giver beskæftigelse til omkring 48.000.

En vigtig faktor for at kunne fastholde denne rolle er fortsat betydeligt internationalt markedsføringsmæssigt pres. Storbyernes indbyrdes kamp om opmærksomhed på de store markeder er voldsomt intensiveret de senere år, og uden som minimum en fastholdelse af det nuværende markedsføringstryk vil København tabe betydelige markedsandele.

En fastholdelse af markedsføringstrykket kræver investeringer. Dels i form af private midler, dels i form af offentlige, og det er netop dette samspil – med f.eks. Copenhagen Cruise Network og Meeting Place initieret af Wonderful Copenhagen (WoCo) som gode eksempler – som de seneste mange år har skabt væksten.

Nu er WoCo, som følge af budgetoverskridelsen i forbindelse med afviklingen af Eurovision Song Contest 2014, endt i situation, hvor flere medlemmer af Regionsrådet i Hovedstaden i pressen har talt for, at den oparbejdede gæld ved afviklingen skal afdrages via reducerede bevillinger de kommende år.

Vi ønsker ikke at forsvare budgetoverskridelsen, som på alle måder er beklagelig.

Det vil imidlertid være endnu mere beklageligt, hvis det måtte medføre, at turismen fremover vil blive stækket i form af reducerede bevillinger og dermed en svækket international markedsføring af København. Konsekvensen vil være færre turister i hovedstaden, hvad enten det drejer sig om ferierejsende eller tiltrækning af møder og kongresser. Dette vil betyde færre indtægter til hoteller, restauranter, taxaselskaber, detailbutikker, attraktioner, osv. Konsekvensen af dette er tab af mange arbejdspladser og dermed tab af skatteindtægter.

Vi opfordrer Regionsrådet i Hovedstaden til at finde løsning, hvor nettobevillingen til den internationale markedsføring af hovedstaden ikke amputeres og væksten i turismen dermed sættes adskillige år tilbage. Det vil blive en langt dyrere løsning på længere sigt, hvilket ingen kan have interesse i.

(Se det åbne brev og medunderskriverne på Horestas hjemmeside: Horesta.dk)