Tallink børsintroduceres

Tegningsperioden startede i går og løber frem til 2. december, og den foreløbige tegningskurs ligger mellem 4,70 og 5,88 Euro pr. aktie.

Handlen med Tallink-aktier starter den 9. december, og rederiet regner med at tegningen vil indbringe op til godt 1,5 mia. DKK i provenu. Disse midler vil Tallink bruge til købet af Silja Line, samt til udvidelse af Østersø-sejladsen.

Tallink har allerede i dag tegnet sig for investeringer i tre nye skibe til levering i de kommende tre år. Selskabet vil ikke kommentere vedholdende rygter om, at man er på vej med sejlruter mellem Stockholm og henholdsvis Åbo og Helsinki.

Skrevet af