Dom går imod kabineansatte i SAS

SAS Crew kabine stewardeseLUFTFART: Fagforeningen for SAS kabineansatte i Danmark taber ”principiel retssag” i Arbejdsretten efter SAS tvangsflytning af kabinepersonale til Cimber. Fagbevægelsen frygter kendelsen kan få andre virksomheder til at spekulere i noget lignende.

SAS gjorde intet forkert, da man sidste år overflyttede 147 kabineansatte fra SAS Danmark til nyerhvervelsen, danske Cimber, der producerer en del af SAS regionaltrafik. De 147 er siden kommet tilbage til selve SAS.

De 147 var ved tvangsoverflytningen på overenskomst med SAS og var organiseret i Cabin Attendants Union, der organiserer hovedparten af SAS kabineansatte i Danmark. CAU ønskede at de 147 fortsat skulle have SAS-overenskomst, selv om de fløj for Cimber. Men Arbejdsretten sagde i sin kendelse i går, at de kun skulle være på CAU-overenskomst, indtil denne udløb.

Herefter skulle de fra 2017 leve med Cimbers overenskomst, der bl.a. betyder længere arbejdstid, kortere ferie og lavere slutløn.

CAU-medlemmernes vrede over SAS såkaldte ”Cimber-fidus” førte i marts sidste år til arbejdsnedlæggelser.

I en kommentar til dommen fra Arbejdsretten siger CAU-formand Christa Ceré: ”CAU tabte sagen og dermed retten til overenskomsten på den produktion, Cimber udfører for SAS – trods 100 pct. SAS-ejerskab af Cimber. De ansatte er ved trylleslag ansat i en ny virksomhed – med samme fly, samme uniform, samme mødested og samme produktion, men nu uden den overenskomst, der tidligere dækkede området. CAU ser det som et stort nederlag, og er meget utilfredse med Arbejdsrettens dom.”

Videre siger Christa Ceré: “Vi ser dommen som en trussel mod det danske arbejdsmarked. Vi frygter ansatte i fremtiden bliver kastebolde mellem selskaber i forskellige modeller for at forringe overenskomsterne.”

Fra SAS siger konstitueret pressechef Anna Vibeke Nielsen til Avisen.dk: ”SAS køb af Cimber handlede ikke om at spare penge, Hovedmotivet har aldrig været at få billigere overenskomster for kabinepersonalet. Købet af Cimber var en strategisk satsning for bedre at kunne beflyve lufthavne og ruter, hvor der ikke er så mange passagerer.”

CAU hører under LO-fagforeningen FTF, hvis formand, Bente Sorgenfrey, er bekymret for, hvad dommen kan medføre: ”Arbejdsretten havde mulighed for at sætte en meget vigtig yderste grænse for, hvad virksomheder kan tillade sig i forhold til overenskomster. Virksomheder bør ikke uden videre kunne flytte ansatte over på dårligere overenskomster, når de opkøber mindre firmaer – sådan som SAS nu slipper af sted med ved købet af Cimber. Dommen bliver starten på et rent Wild West på arbejdsmarkedet.”