DFDS-regnskab: rygvind i aftagende


DFDS fremlagde i går sit nimåneders-regnskab, og direktør Niels Smedegaard udtrykker tilfredshed med resultatet på 447 mio. kr. Men samtidig understreger han, at den rygvind rederiet hidtil har oplevet, formentlig er i aftagende.

Mens der på fragtdelen ikke er de store sæsonudsving ventes passagerdelen i DFDS Seaways at løje af i årets sidste kvartal. Ifølge Smedegaard er passagertrafikken stærkt sæsonpræget, og selvom der formentlig kan hentes lidt på at sende julefrokost ombord på skibene, er det begrænset hvor megen passagertrafik der kan samles op i årets sidste kvartal.

Rederiet fastholder sin samlede resultatforventning på en halv mia. kr. for det samlede regnskabsår, men sammensætningen af overskuddet er ændret. Nu regner DFDS-ledelsen ikke længere med at nå de stipulerede mål for vækst i passagertrafikken i år, men til gengæld venter man at fragtdelen vil hale resultatet op på det forventede niveau. Det er blandt andet driftsmæssige problemer med det senest tilkøbte passagerskib, Princess of Scandinavia, der får DFDS til at skrue ned for forventningerne i passagerdivisionen.

Skrevet af