Repræsentanter fra grønlandske destinationsselskaber mødtes til workshop i slutningen af februar. PR-foto.

Grønlandske destinationer styrker samarbejdet

For nylig samlede Visit Greenland landets destinationsselskaber til en workshop, der skal styrke den fælles fortælling om Grønland. ”Turister tager ikke hensyn til kommunegrænser,” siger direktør.

Til daglig er det de seks regionale destinationsselskaber Visit South Greenland, Explore North Greenland, Destination Disko Bay, Destination Arctic Circle, Visit Nuuk og Visit East Greenland, som står for at markedsføre deres områder i samarbejde med lokale aktører.

Men som med VisitDenmark i Danmark, er den grønlandske turistbranche på jagt efter en sammenhængende oplevelse, som man kan markedsføre til udenlandske turister for i sidste ende at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og bæredygtig udvikling.

Derfor samlede Visit Greenland for nylig destinationsselskaberne til en fælles workshop med det formål styrke samarbejdet på tværs af den grønlandske turistbranche.

“Samarbejde på tværs af landet er afgørende for, at udviklingen kommer hele Grønland til gavn. Turister tager ikke hensyn til kommunegrænser, men er optaget af de oplevelser der er på destinationerne. Derfor er det essentielt, at vi som samlet destination; Grønland – samarbejder om at tilbyde en helstøbt og sammenhængende oplevelse og spiller hinanden gode både på operatør- og destinationsniveau,” fortæller Anne Nivíka Grødem, direktør i Visit Greenland, i en pressemeddelelse.

På workshoppen blev emner som branding, storytelling og national certificering berørt, som alle er en brik i at blive en attraktiv destination for adventure turister, oplyser Visit Greenland. Blandt andet blev der lagt op til, at destinationsselskaberne kunne udveksle viden og erfaringer.

Har udviklet ny handlingsplan
Grønland står aktuelt over for åbningen af tre nye lufthavne, som gør det muligt at tiltrække turister til flere dele af landet.

Det drejer sig om en ny atlantlufthavn i Nuuk, som efter planen skal åbne den 28. november. Derudover åbner en lufthavn i Ilulissat og en lufthavn i Qaqortoq i 2025.

Som et led i klargørelsen til lufthavnsåbningerne har Visit Greenland udviklet en ny handlingsplan for turismeudviklingen i landet, der har flere fokuspunkter. Planen har fået navnet ’Grow Greenland – Turisme til gavn for hele landet.’

“Økonomisk vækst er vigtig, men turismens potentialer strækker sig langt ud over det. Vi ser også turismen som en løftestang for bevarelse af kulturarv, skabelse af lokale arbejdspladser og udvikling af infrastrukturen,” har Visit Greenlands bestyrelsesformand Anette Lings tidligere fortalt.

Planen indebærer blandt andet, at lokale beredskaber til modtagelse af besøgende skal styrkes henimod, at lufthavnene åbner, ligesom Visit Greenland vil forsøge at brede turismen ud til hele landet således, at den forventede større mængde turister bliver absorberet og oplevelsen for gæster og lokale højnes.

Planen lægger vægt på, at turismen, der udvikles i Grønland, bliver så bæredygtig som muligt, og Visit Greenland vil sammen med Naalakkersuisut, Grønlands regering, udvikle en plan for bæredygtigturisme på tværs af landet i løbet af i år, har organisationen tidligere oplyst.

 

Relaterede artikler:

Vil lade turismen komme alle dele af landet til gavn

Dokumentarprogram om bjergklatring i Grønland

Forsvaret peger på risiko ved krydstogter i Grønland