Hvornår skal man invitere en flyvejournalist?

Grøftens kendte restauratør Poul Eriksen under en pause i generalforsamlingen sammen med formand Ejvind Olesen og næstformand Preben Kjær. – Foto Preben Pathuel.

Grøftens kendte restauratør Poul Eriksen under en pause i generalforsamlingen sammen med formand Ejvind Olesen og næstformand Preben Kjær. – Foto Preben Pathuel.

ÅRSMØDE: Godt år for Danske Flyvejournalisters Klub, men alligevel overvejelse om fornyelser med flere medlemmer og flere aktiviteter i den 77 årige gamle forening, der holdt generalforsamling i Grøften i Tivoli i går.

”Vi har haft pænt med medvind i det forløbne år, mens der hos andre har været en stærk turbulens, som endte med at koste Cimber-Sterling livet og reddede SAS. To selskaber, der på en god måde har været knyttet tæt til foreningen uden at skabe afhængighed,” sagde formanden Ejvind Olesen i sin beretning.

”Netop afhængighed har fået særlig aktualitet, hvor SAS for første gang udsendte invitationer til en indvielsesflyvning til San Francisco vedlagt en regning på 10.000 kr. Det er SAS naturligvis i sin gode ret til, men om det er klogt, er en anden sag. Ingen bliver inviteret til at flyve med et luftfartsselskab for sine blå øjnes skyld.

På den anden side set, er det vel naturligt, at man skal kende et produkt indefra for at kunne bedømme det i praksis, og de færreste medier i dag har råd til – eller er villige til – at betale en ordinær billet. Kravet til San Fransisco var 10.000 kr.  Resultatet bliver, at stoffet visner væk i pressen. Danske Flyvejournalister er i kontakt med Danske Rejsejournalister om et fælles møde om emnet.”

Formanden gav herefter eksempler på, hvor IATA, da man var mest rigoristisk, påbød flyselskaber kun at invitere pressen, når en ny rute skulle indvies. Det var meget apropos også dengang, SAS fik en bøde af IATA for at servere for flot smørrebrød.

”Vi har især været glade for den velvilje, vi i det forløbne år har mødt omkring vores fælles juelarrangement i Københavns Lufthavn. I år med Københavns Lufthavn, SAS, Stand By og Ellehammer Fonden. Mange har tilkendegivet, at det er godt på vej til at blive årets julefrokost med flere faglige indslag undervejs.

Det er også vigtigt, at vi her har deltagelse fra mange aktive og sponsorer. Lad os bare sige det direkte: ”En gruppe sympatiske pensionister har deres sympati, men ikke noget at have den i.”

Derfor skal vi yderlige op på mærkerne og være opmærksomme på at finde samarbejdspartnere til større faglige arrangementer. På den måde kan vi løfte det niveau op til, hvad det var engang, hvor vi sammen med partnere ved flere lejligheder havde mere end 100 til et frokostmøde med en aktuel person.

Det vil vi arbejde på i det kommende år. Også om vi skal knytte de mange passive medlemmer tættere til os med en plads i bestyrelsen på samme måde, som det er sket i Danske Rejsejournalister, sluttede formanden og gentog sin beslutning om, at det nu er hans sidste år som formand.

Under valg blev næstformand Preben Kjær genvalgt for en ny to årig periode, mens resten af bestyrelsen: Jan Aagaard, Lise Tajik, Torben Andersen, Bent Bernardi Sørensen og Knud Larsen alle genvalgtes for en et årig periode.

32 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Grøften i Tivoli på en halvkold forårsdag. Inden sommerferien forventes et frokostmøde i København med en særdeles kendt person i dansk luftfart.

-team