Spækhuggeren på vandet omkring 1985. (Foto: Nationalmuseet | PR)

Koldkrigsmuseum overtager ubåd

Den danskbyggede ubåd Spækhuggeren overdrages fra Nationalmuseet til Langelandsfortet, hvor den skal være med til at fortælle historien om Danmark som frontlinjestat under den kolde krig.   

Besøgende på Langelandsfortet vil i fremtiden kunne tage flere dele af den danske ubåd Spækhuggeren i selvsyn, da koldkrigsmuseet ved Bagenkop får godt en tredjedel af ubåden overleveret fra nationalmuseet. Resten af Spækhuggeren blev ophugget i 1992.

Museet vil blandt andet udstille kommandorummet, officersmessen, kabyssen, radioradarrummet samt periskopet. Delene var udstillet på Orlogsmuseet, indtil det lukkede i 2016, og siden har de været i Nationalmuseets besiddelse.

Spækhuggeren er en af fire danske ubåde af Delfinen-klassen, og den blev bygget på Orlogsværftet på Holmen og søsat i 1957. Før den blev hugget op, var ubåden 53,9 meter lang, 4,7 meter bred og vejede 573 ton i overfladen samt 649 ton, når den var neddykket.

En fortælling fra en svunden tid
Ubåden, der indgik i flåden mellem 1961 og 1989, kunne armeres med otte torpedoer, og den blev betjent af en besætning på 33 mand, hvoraf syv var officerer og 26 var befalingsmænd eller menige, og den var ligesom Langelandsfortet en del af flåden under den kolde krig.

Både fort og ubåd er derfor et produkt af samme militære tankegang. Mens Spækhuggeren markerede fronten i Østersøen, udgjorde Langelandsfortet og Stevnsfort en fysisk front på dansk jord, og derfor er det helt rigtigt, at ubåden nu udstilles på fortet, mener museumsleder Peer Henrik Hansen fra Langelands Museum, som Langelandsfortet er en del af.

”Ubåden er en ret unik formidlingsgenstand, som på mange forskellige måder hører rigtig godt hjemme på vores museum. Den er dansk produceret og i sig selv en fortælling fra en svunden tid. Ubåden er en del af vores nationalhistorie og indgår også i en bredere international fortælling om Danmarks rolle som frontlinjestat.”

Passer godt ind på Langeland
Langelandsfortet oplyser, at ubådens periskop ankommer til Langeland torsdag den 8. september, men der vil dog fortsat gå lidt tid, inden Spækhuggeren bliver en del af udstillingen, da det vil kræve, at der rokeres om på de genstande, som museet allerede råder over.

I øjeblikket overvejes det, om den skal udstilles side om side med et Draken-fly fra den kolde krig eller Springeren, som er en anden ubåd, der er udstillet på fortet.

Ifølge Jørgen Walseth, som er museumsinspektør ved de krigshistoriske samlinger på Nationalmuseet, tog museet selv kontakt til Langelandsfortet med henblik på at overdrage Spækhuggeren, da man mente, at den ville passe godt til resten af museets udstilling.

”Det vigtigste for os er, at ubåden kommer ud og får et nyt liv, så den kan formidle historien om den kolde krig fra et dansk perspektiv. Vi mener, ubåden hører rigtig godt hjemme på Langelandsfortet, som har specialiseret sig i at formidle om den kolde krig.”


Relaterede artikler:

Atombunker del af ny dansk turistattraktion

Hotel lander højtflyvende attraktioner

Stevnsfortet bliver koldkrigsmuseum