Milliardtab for DSB i udlandet

Det er DR-Nyheder, der har kortlagt DSBs udenlandske bud, som omfatter én rute i Norge, tre i England, én i Tyskland og fire i Sverige, samt en række bud på mindre kontrakter om for eksempel vedligeholdelse af materiel, skriver business.dk.

 

Løbende har der været 20-30 medarbejdere beskæftiget med det omfattende og komplicerede udbudsmateriale his DSB International, som også nu og da har trukket på andre DSB-afdelinger, og brugt betydelige beløb på eksterne konsulenter.

 

DSB oplyser intet om afdelingens tab på forgæves bud, men et notat fra 2006 fra daværende adm. direktør  Søren Eriksen beskriver tab i 2004 på godt 73 millioner kroner og i 2005 på knap 112 millioner og flere kilder skønner overfor DR-Nyheder, at DSBs satsning på udlandet har kostet skatteyderne over en milliard kroner tilsammen.

 

De ruter, DSB har vundet giver oven i købet underskud. Det gælder fire strækninger i Sverige, som i årets tre første måneder havde et underskud på 65 millioner kroner.

 

Direktøren for SJ i Sverige, Jan Forsberg, har tabt den ene licitation efter den anden til DSB og mener at DSBs underbud har skadet DSBs omdømme, så troværdigheden er nær nul.

Skrevet af Flemming Juul