Mols-Linien regner med underskud igen i år

MolslinienI første halvår blev rederiets omsætning 234,3 millioner kroner mod 216,5 millioner i samme periode sidste år.

”Der er sejlet 302 færre afgange med hurtigfærgerne end i første halvår 2012, hvorfor trafikomsætning og cateringomsætning pr. afgang har været større, oplyser rederiet ifølge epn.dk.

Omkostningerne steg til 249,2 millioner kroner fra 241,7 millioner sidste år. Stigningen forklares primært med ændring af tonnage, samt indsættelse af KatExpress 2. Omkostningerne indeholder gevinst ved salg af havneanlæg m.v. Omkostninger til køb af brændstof faldt med 6,0 millioner kroner i sammenligning med 1. halvår 2012. Personaleomkostningerne steg også som følge af ændring af ny tonnage.

Resultatet af hurtigfærge-aktiviteterne var i første halvår 2013 et underskud på 32,0 millioner kroner mod et underskud på 36,9 millioner i første halvår 2012.

Egenkapitalen er ved udgangen af juni 45,4 millioner kroner hvilket fortsat er under 50% af selskabets aktiekapital og skal derfor retableres.

Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at rederiets egenkapital bliver retableret via positive driftsresultater.

Mols-Linien sænker forventningerne til hele 2013, så der nu ventes et underskud på ca. 20 millioner kroner mod et tidligere ventet positivt resultat efter skat. Årsagen er færre overførte biler.