Der er stort behov for at kigge på turisme-økosystemet i Norden, hedder det i ny undersøgelse. Krydstogtskib i Københavns Havn, arkivpressefoto for Wonderful Copenhagen: Ty Stange.

Nordisk projekt om bæredygtige krydstogtanløb

Nye samarbejder mellem kommuner og virksomheder kan gøre turisme mere bæredygtig, viser pilotprojekt. Aarhus kommune, der var dansk prøveklud, ser gode perspektiver i modellen. 

Den islandske by Isafjord med 2.000 indbyggere modtager op mod 6.000 krydstogtturister – ad gangen, når de store krydstogtskibe anløber Det er et økonomisk rygstød, men også et, der overbelaster infrastrukturen, skraldespande og toiletter og gør alle indbyggere i byen til statister i et levende museum.

Det skriver danske Green Innovation Group i en pressemeddelelse.

For at finde løsninger på eksempler på masseturisme, er et pilotprojekt for nylig afsluttet. Projektet er finansieret af Nordic Innovation, en del af Nordisk Ministerråd, mens bæredygtighedskonsulenter i danske Green Innovation Group stod for arbejdet.

I pressemeddelelsen skriver Green Innovation Group, at man har matchet private og offentlige aktører og fundet nye samarbejdsmodeller, der kan være med til at sikre, at havnebyer i Norden kan have en bæredygtig turisme.

Thordur Reynisson, seniorrådgiver og leder programmet i Nordic Innovation, mener, der er stort behov for at kigge på turisme-økosystemet i Norden, fordi det forventes at vokse. Norden er i dag det næststørste cruisemarked i Europa, kun overgået af Middelhavet.

Nye samarbejds- og forretningsmodeller
“Vi er stolte over i fællesskab med nordiske kommuner og virksomheder at have skabt nye samarbejds- og forretningsmodeller, der viser, at aktører i fællesskab kan skabe en mere integreret og bæredygtig region – både fra et miljømæssigt og socialt perspektiv,” siger Thordur Reynisson og tilføjer:

”Hvis vi skal sikre et bæredygtigt turismeøkosystem i havnebyerne, skal vi kunne skrue op og ned for flowet i blandt andet affaldssortering og e-mobiliet, som trykket fra turister stiger og falder. Vi er glade for at teste løsninger, der adresserer nogle af disse udfordringer.”

I det nordiske projekt har der været seks testprojekter, og for hvert er der etableret et samarbejde mellem en virksomhed i ét nordisk land, og en kommunal aktør i et andet nordisk land.

Eksempelvis har den norske virksomhed Grin leveret ”intelligente skraldespande” i Aarhus Kommune, mens den danske delecykeltjeneste Donkey Republic har leveret cykler i islandske Isafjordur og Kotka i Finland.

Skal udvikles bæredygtigt
En af de kommunale aktører i pilotprojektet, er Aarhus Kommune. Her siger miljøchef Henrik D. H. Müller, at man har gjort sig erfaringer af at have deltaget i projektet:

“Turismen er et vigtigt erhverv i Aarhus og Østjylland, og der er en stigende forventning fra de besøgende om, at rammerne for besøget er bæredygtige. Aarhus kommune har et klart mål om at turismeoplevelsen og turisterhvervet skal udvikles bæredygtigt, og vi har i projektet gjort os nogle fine erfaringer om, hvordan vi konkret kan skabe bedre rammevilkår for turisterne, mens de er i regionen.”

I Aarhus Kommune har virksomheden Grin arbejdet med at indsamle genbrugelig service omkring Århus Havn i samarbejde med Kleen Hub, der formidler genbrugelige madbokse og kaffekopper.

Potentiale for at udbrede erfaringer internationalt
Frederik Van Deurs, direktør i Green Innovation Group, ser potentiale for at udbrede projektets erfaringer internationalt:

“Når vi hjælper vores kunder med at løse de nye udfordringer i forbindelse med en grøn omstilling, er vi nødt til at tænke i nye samarbejdsmodeller og løsninger, der både har miljømæssige og kommercielle hensyn.

Problemstillinger fra overturisme kan imødekommes med innovative metoder, der samtidig har positiv påvirkning på miljø, lokalbefolkning og virksomheder. Projektets nye samarbejdsmodeller viser derfor vejen for havnebyer og kommunale aktører, der står overfor samme udfordringer i andre lande. Derfor håber vi, at andre kommuner og virksomheder internationalt vil se de oplagte gevinster ved at gå sammen om grøn omstilling.”

Green Innovation Group hjælper sine kunder med at identificere forretningsmulighederne i den grønne omstilling. Kunderne talte sidste år blandt andet Novo Nordisk, Udenrigsministeriet, Vækstfonden og Danske Bank.

Relaterede artikler:

Mallorca begrænser antallet af store krydstogtskibe

Vi er ikke bekymret for at investere i kvalitetsturisme

Flyselskab vil kun have miljøvenlige turistprodukter