Primera Air kæmper også for kollegerne

primera airDet lille flyselskab giver ikke op trods tabte sager i både by- og landsretten. Med opbakning fra Dansk Luftfart og flere flyselskaber er det islandske charterflyselskab med en afdeling i København klar til at gå i Højesteret.

Det er en principiel sag, og derfor har Primera Air søgt om godkendelse til at gå videre til Højesteret, hvilket man har fået, skriver finans.dk. Tilladelse gives kun, hvis sagen rejser spørgsmål om ’principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor’.

Sagen handler om 18 flypassagerer, der er gået rettens vej i jagten på kompensation efter fire forsinkelser, der skyldtes tekniske problemer. Modsat Landsretten mente Primera Air ikke at de tekniske uheld var selskabets skyld, og burde rubriceres som ’usædvanlige omstændigheder’. Dermed ville flyselskabet ikke være kompensationspligtigt.

En eventuel stadfæstelse i Højesteret vil gøre branchen sårbar, mener brancheforeningen Dansk Luftfart: ”Hvis domstolen siger, at den er ligeglad, hvad kan man så gøre? Hvis man er kompensationspligtig i alle tekniske sammenhænge, så har man ikke noget værn”, siger chefkonsulent Per Henriksen fra Dansk Luftfart.

Passagererne kan, hvis Højesteret giver medhold, medføre kompensation på op mod 4.500 kr., hvilket er markant højere end flybilletprisen på 1.500-1.800 kr., og derfor går Primera Air til tredje retsinstans.

”Lovgivningen er utydelig og uklar, og omkostningerne er høje. Vi vil gerne have det afgjort”, siger Primera Airs direktør, Hrafn Thorgeirsson ifølge finans.dk.

Udfordringen ligger i EU-forordning 261 om forbrugerbeskyttelse. Trafikstyrelsen er den primære klageinstans, men udviklingen er ifølge Dansk Luftfart blevet, at utilfredse kunder henvender sig til byretter, der ikke som Trafikstyrelsen formår at nuancere, forstå og fortolke de såkaldte forordningshensyn.

”En fugl, der flyver ind i en motor får motoren til at sætte ud, og flyet skal lande. Det er sket mange gange. Kan flyselskaberne gardere sig mod det? Nej. Men det betyder forsinkelse, og så skal flyselskabet på få dage betale kompensationer på flere millioner kroner, hvilket kan koste selskabet døden”, forklarer Per Henriksen fra Dansk Luftfart.