M/F Højestene er den nuværende færge på overfarten Svendborg-Skarø-Drejø. (Foto: VisitSvendborg | PR)

Fem færgeruter vil have penge til grøn omstilling

En række kommuner ønsker tilskud til projekter, der har til formål at gøre lokale færgeruter mere grønne. Der er dog blevet ansøgt om 31 millioner kroner mere, end der er i puljen.

Virksomheder i en lang række brancher og sektorer er i øjeblikket i gang med at foretage en større eller mindre grøn omstilling, der eksempelvis skal medvirke til at reducere mængden af CO2, som udledes i forbindelse med den daglige drift.

Det gælder også for en del af de danske færgeruter, og sidste år blev der etableret en puljeordning til netop dette formål. Den er finansieret med midler fra EU’s genopretningsfond og administreres af Trafikstyrelsen.

Midlerne i puljen kan tildeles til projekter, der har til sigte at gøre såvel kommunale som kommercielle indenrigsfærger mere grønne, og ansøgerne kan få tildelt et beløb i støtte, der svarer til 25 procent af projektets samlede omkostninger.

Ønsker at sejle på el i fremtiden
Den seneste ansøgningsfrist til puljen udløb den 15. august og i den forbindelse oplyser Trafikstyrelsen, at der i år er kommet fem ansøgninger.

Svendborg Kommune har ansøgt om et tilskud på 3,8 millioner kroner, som skal benyttes til at etablere et ladeanlæg til den el-færge, som kommunen fik tildelt midler til gennem puljen i 2021, og som skal sejle på ruten Svendborg-Skarø-Drejø. I alt forventes projektet at koste 15,4 millioner kroner.

I tillæg hertil har den sydfynske kommune også ansøgt om 5,1 millioner kroner til grøn omstilling af ruten Svendborg-Hjortø. Beløbet skal finansiere en del af købet af en ny el-færge samt etableringen af et ladeanlæg og den nødvendige infrastruktur, som i alt vil beløbe sig til 20,2 millioner kroner.

Frederikssund Kommune ønsker ligeledes at investere i el-færge, ladeanlæg og infrastruktur til overfarten Kulhuse-Sølager. Her er den samlede pris for projektet dog 86,5 millioner kroner, og kommunen har derfor ansøgt om 21,6 millioner kroner fra puljen.

Overstiger puljemidlerne med stort millionbeløb
I Aalborg Kommune drømmer man ligeledes om, at færgeruten mellem Hals og Egense fremover skal drives af el, og derfor har kommunen ansøgt om 22,6 millioner kroner, der skal dække en del af de samlede udgifter på 90,5 millioner kroner til indkøb af en el-færge samt etablering af et ladeanlæg.

En ny el-færge, et ladeanlæg og den nødvendige infrastruktur er også på ønskesedlen i Odder Kommune, der har indsendt en ansøgning om 27,9 millioner kroner til grøn omstilling af Tunø-Hov-overfarten. Den fulde projektsum i den østjyske kommune er på 111,5 millioner kroner.

Samlet set ønsker de fem ansøgere tilskud på 81 millioner kroner, men der er dog kun afsat i alt 50 millioner kroner i puljen til grøn omstilling i år, og derfor skal Trafikstyrelsen nu foretage en faglig vurdering af ansøgningerne.

Ansøgningerne vil blandt andet blive vurderet på, hvor meget de enkelte projekter bidrager til at nedbringe CO2- og andre udledninger, og kommunerne vil dernæst få besked om tilsagn og afslag. Svaret forventes at foreligge i løbet af efteråret, oplyser Trafikstyrelsen.

 

Relaterede artikler:

To danske færgeruter får elfærger

231 millioner til mere miljøvenlig dansk færgedrift

Folketinget søsætter større tilskud til grønne færger