Scandlines afviser kritik

Søren Poulsgaard Jensen.

Søren Poulsgaard Jensen.

DEBAT: Sidste uge havde rejsebrancheanalytiker Ole Egholm stor kritik af Scandlines på standby.dk – den besvares nu kort af rederiets adm. direktør.

Af Søren Poulsgaard Jensen

”Stand By’s debatforum bragte 23. februar indlæg fra Ole Egholm.

Indlægget afspejler Ole Egholms velkendte og stærke følelser mod Scandlines, men er vanskeligt at forholde sig meningsfuldt til.

Ole Egholms indlæg rummer bl.a. påstande, som er faktuelt forkerte, hvilket kunne efterprøves ved simple opslag i offentligt tilgængelige data samt påfaldende og helt elementære misforståelser om regnskaber og skat.

Endvidere rummer Ole Egholms debatindlæg på standby.dk en helt unik opfordring til særlovgivning og insinuationer om Scandlines etiske standard samt spekulation i, om Scandlines vil deltage i og bakke op om ulovligheder.

Scandlines deltager som regel gerne i en saglig debat og forklarer vores holdninger, men i dette tilfælde gør vi lige så gerne en undtagelse.

Vi ønsker ikke at deltage i en debat på det niveau, Ole Egholm anslår, så vi lader hans ytringer tale for sig selv”.

Hvis du vil læse Ole Egholms indlæg om Scandlines, så klik her:

https://www.standby.dk/scandlines-priser-er-paa-aagerniveau/