Turismen er en vækstmotor

Henrik Busch.

Henrik Busch.

DEBAT: ”Vi har set en flot stigning i turismen i Danmark – at skære i investeringerne fra regeringens side til VisitDenmark er tude tosset,” skriver Henrik Busch. Han stoppede i sommer efter 15 år som formand for Wonderful Copenhagens nu nedlagte repræsentantskab.

Af Henrik Busch

”Regeringen har igen beskåret de tilskud der investeres i den danske turisme.

Det er den helt gale vej at gå, da turismen bidrager med flere ting, der netop er andre af regeringens ønsker, nemlig vækst – at kunne ansætte sværere integrerbare personer og ikke mindst at levere milliarder på bundlinjen i statskassen.

Derfor må der nu komme fokus på turismen igen med konkrete tiltag, der kan fremme erhvervet som i den grad bidrager til samfundet.

Det nytter ikke at nedlægge stillinger i VisitDenmark, som sammen med regionerne og turismeorganisationerne er med til at skabe de meget flotte resultater.

Man fyrer jo heller ikke salgsteamet i en virksomhed i vækst. Lad os nu få en plan der viser at regeringen også har forstået mekanismerne i dansk turisme”.

(note: Da Wonderful Copenhagen blev stiftet i 1992 kom også WoCos repræsentantskab. Dengang havde WoCo – som ny organisation – ikke samme netværksforgrening som i dag. Derfor var repræsentantskabet de første mange år brobygger mellem organisationen og turismeerhvervet.

I dag har Wonderful Copenhagen et netværk af flere hundrede samarbejdspartnere, som indgår i de turismefremmende aktiviteter.

Da repræsentantskabets oprindelige rolle derfor ikke længere har samme aktualitet, har repræsentantskabet – som led i en vedtægtsændring for Fonden Wonderful Copenhagen – indstillet sit virke. Kilde: Wonderful Copenhagen)