Manglende rederi-salg danskernes skyld

Deutsche Bahns chef, Hartmut Meh­dorn, lagde i aftes ansvaret for, at Scandlines ikke er afhændet halvandet år efter, at rederiet blev sat til salg, på Danmark, skriver business.dk.

”Jeg forstår ikke, hvorfor det skal vare så længe”, sagde Medohrn og om årsagen sagde han:
”Spørg den danske regering. Det danske parlament har vedtaget at sælge. Der er et konsortium, som vil købe. Der er en pris. Der er ingen forhindringer”.

”Det er dårligt for Scandlines.De har ikke kunnet planlægge investeringer i halvandet år”.

I følge Mehdorn kan årsagen være, at man ’fra dansk side måske vil kæde salget sammen med en fast forbindelse over Femern Bælt’.Hermed kommer han med den modsatte forklaring af, hvad en kilde tæt på den tyske forbundsregering for et par dage siden nævnte som en mulig årsag. Denne kilde antydede i følge Ritzau, at Tyskland vil udskyde den endelige afgørelse om Femern Bælt for at få de sidste detaljer om finansieringen i hus. Tyskland håber stadig, at danskerne overtager størstedelen af de statsgarantier, som skal finansiere forbindelsen. Et planlagt møde om broen i denne uge mellem trafikminister Flemming Hansen (K) og hans tyske kollega Wolfgang Tiefensee er udskudt til tirsdag.

Konsortiet, som Medohrn henviste til, er Baltic Ferry Development, Deutsche Seerederei og kapitalfonden Allianz. Danmark ønsker at sælge til den britiske kapitalfond 3i.

Transportsamarbejdet går bedre på et andet område. Deutsche Bahn indsætter fra december mellem 12 og 14 ICE-togvogne mellem Hamburg og København. Årsagen er, at der ikke er brændstofafgift for tog i Danmark.

”Vi lader dem tanke diesel i Danmark, de får hjemsted i Danmark og dansk personale. Det er kun derfor, vi benytter dem, ellers havde vi solgt dem”.

Skrevet af