SAS vandt 2-1-Læs dommen

Det var så tæt på som det kunne være med afgørelsen i Østre Landsret i sagen, som Wasteel Rejser og Danmarks Rejsebureau Forening havde anlagt mod SAS for at sløjfe agentprovisionen.


Med dommerstemmerne 2-1 blev SAS frikendt, og sagsøgerne noget der ligner 300.000 kr. fattigere.
Dels 150.000 kr. i sagskomkostninger i følge dommen, dels i egne udgifter til advokat etc.


Dommerne Lyngesen og Karsten Bo Knudsen mener, at SAS gennem SAP-aftalen (SAS/Lufthansa Agent Program Aftale), et aftaleudkast på 24.500 kr., har opfyldt sine forpligtelser.
Under hensyn til denne aftale, finder de to dommere ikke, at sagsøgerne har tilsidesat IATA aftalen.


Det mener til gengæld dommer Koch Clausen.
Han mener ikke at nettopris, som giver mulighed for en avance i udsalg, kan regnes som et vederlag ydet af SAS.
Hans konklusion er,” at vederlaget fastsættes af SAS, men kan efter hans opfattelse ikke gøres betinget af, at Wasteels påtager sig forpligtelser ud over, hvad der følger af IATA-regelsættet.
Da det udkast til en SAP-aftale for 2003 til 2005, som Wasteels er blevet forelagt, indeholder sådanne yderligere forpligtelser, finder jeg, at heller ikke SAS` tilbud om at indgå en aftale med Wasteels kan anses for et vederlag efter IATA-aftalen”.
Jeg stemmer derfor for at sagsøgers påstand tages til følge, skriver Koch Clausen, men han kom altså i mindretal.


Såvel adm. direktør Lars Thykier fra DRF som advokat Jan-Erik Svensson, gik straks efter, at dommen var læst op i Østre Landsret i møde med Ole Egholm fra Wasteels Rejser for at diskutere om sagen skal appelleres til Højesteret.


Skrevet af