Når Arrivas nye kontrakt har driftsstart i december 2020 vil selskabet fortsat køre med sine blå Lint-tog. Herudover vil Arriva overtage 20 Desiro-tog fra Staten og DSB. Foto: Arriva.

Arriva udvider på det danske tognet

Arriva skal fra 2020 køre yderligere to strækninger i Danmark – ligesom man beholder sine eksisterende ruter. Samlet kommer Arriva dermed op på 25 procent af togtrafikken i Danmark.

Transportministeriet har udpeget Arriva som kommende togoperatør på Svendborgbanen, mellem Odense og Svendborg, ligesom der kommer en ekstra strækning i Midt- og Vestjylland, mellem Vejle og Struer. De to strækninger køres i dag af DSB. Arriva skal stå for ruterne fra 2020 til 2028.

Med forøgelsen vokser Arriva fra i dag at have cirka 15 procent af jernbanetrafikken i Danmark til op mod 25 procent. Arriva har i dag cirka 7,5 millioner årlige togpassagerer i Danmark.

Arriva har fået kontrakten med ministeriet via et konsortium bestående af selskaberne Arriva Danmark og Arriva Tog. Tildelingen er en udmøntning af den politiske aftale om merudbud af togtrafik, som regeringen har indgået med et bredt politisk flertal, oplyser trafikministeriet i en pressemeddelelse.

Rent teknisk skal Arriva stå for togtrafikken fra 13. december 2020 til 9. december 2028 med mulighed for to års forlængelse. Arriva har tilbudt en samlet pris på godt 1,6 milliarder kroner for alle ti år – en besparelse på godt 30 procent sammenlignet med ministeriets nuværende kontrakt med Arriva Tog.

Konkurrenceudsætte
”Vores erfaringer med udbud af den midt- og vestjyske togtrafik viser, at det giver god mening for passagererne og skatteyderne at konkurrenceudsætte togtrafik. I de to første kontraktperioder har vi fået billigere og mere punktlig togtrafik med et højt serviceniveau til passagererne. Jeg forventer, at Arriva vil fortsætte den udvikling og levere høj service og punktlige tog i den kommende kontraktperiode – også på Svendborgbanen,” siger transportminister Ole Birk Olesen i pressemeddelelsen.

Aftalen omfatter de strækninger, der i dag betjenes af Arriva Tog, samt Vejle – Struer og Odense – Svendborg, der i dag betjenes af DSB. Hertil kommer to ”optionsstrækninger”: Tønder – Niebüll og Varde – Nørre Nebel.

Glæde hos Arriva
Beslutningen fra Transportministeriet om at Arriva kan fastholde sine eksisterende strækninger samt få yderligere to øger Arrivas køreplanskilometre med cirka en tredjedel. Det er tredje gang at Arriva tildeles kontrakten på togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Da strækningerne blev konkurrenceudsat i 2001, var det Danmarkshistoriens første togudbud.

I en kommentar siger administrerende direktør i Arriva Danmark, Nikolaj Wendelboe: ”Tak til ministeriet for endnu engang at tildele Arriva den udbudte togtrafik. Vi har serviceret passagererne i det Midt- og Vestjyske i 15 år, og vi ser frem til fortsat at levere høj kvalitet og rettidig togdrift de næste otte år.”

Strækningerne Odense-Svendborg- og Vejle-Struer drives i dag af DSB. Vejle-Struer-strækningen vil dog stadig have otte afgange dagligt til København kørt af DSB. Til gengæld overtages Holstebro-Skjern-strækningen af Midtjyske Jernbaner i Region Midtjylland.

Relaterede artikler:

Arriva sælger togbilletter til hele Danmark

Flere svenske tog til København

Klar til konkurrence på tyske jernbaner