Glad for forslag om ekstrabevilling til VisitDenmark

TURISME: Det er afgørende med flere penge til turismemarkedsføring, lyder det fra Horesta efter Dansk Folkeparti foreslår øgede bevillinger til VisitDenmark. ”Frustrerende at skiftende regeringer svigter turisterhvervet,” sagde VisitDenmarks bestyrelsesformand forleden.

Forslaget kommer i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger og er en konsekvens af, at VisitDenmarks midler står til at blive beskåret med 10,7 millioner kroner fra næste år.

Dansk Folkeparti ønsker bevillingen til markedsføringen af Danmark løftet med 15 millioner kroner årligt de næste tre år.

”Udenlandske gæster synes, at det danske turismeprodukt er rigtig godt og værd at rejse efter. Men hvis der ikke afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til at markedsføre vores natur, vores kultur, vores gastronomi og så videre, taber vi konkurrencen til vores nabolande. Derfor glæder det os meget, at Dansk Folkeparti vil arbejde for en ekstrabevilling, som er helt nødvendig for at opretholde den internationale markedsføring af Danmark”, siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i hotel- og restaurantbranchens arbejdsgiverforening, Horesta.

Hun glæder sig også over, at Dansk Folkeparti vil øremærke de ekstra midler til markedsføring af landets yderområder.

”Væksten i dansk turisme har været ujævnt fordelt. Uden for de store byer er der slet ikke den samme oplevelse af vækst, som vi ser i for eksempel København og Aarhus,” siger Katia K. Østergaard.

‘Frustrerende at regeringer svigter turisterhvervet’
Da regeringen i starten af efteråret kom med sit forslag til næste års finanslov, var der blandt andet skåret ni procent – 10,7 mio. kr. – af VisitDenmarks samlede budget til bl.a. at markedsføre Danmark i udlandet.

Den foreslåede beskæring fik Allan Agerholm, der både er koncernchef for BC (Bella Center) Hospitality Group med Bella Center, Forum Copenhagen og tre store københavnske hoteller og bestyrelsesformand i VisitDenmark, til at skrive på Facebook: ”Igen og igen svigter skiftende regeringer erhvervet med beskæringer af markedsføringen og rammevilkår, som er markant ringere ind de lande, vi konkurrerer med. Det er møg frustrerende, men vi dukker hovedet og kæmper videre,” skrev han blandt andet.

Han sagde bagefter til standby.dk: “Siden finanskrisen har hotel-, restaurant- og turisterhvervet været den største vækstskaber i Danmark med ca. 23.000 nye arbejdspladser, også i Udkantsdanmark, ligesom erhvervet årligt skaffer ca. 40 milliarder kr. til statskassen.

Så jeg harcelerer over, at vi er i en situation med stærk økonomi i Danmark og hvor hvert fjerde nye job i denne tid skabes i turismeerhvervet. Og alligevel fastholder regeringen en to år gammel beslutning om, at tilskuddet til VisitDenmark beskæres. Det er under al kritik. Den beslutning blev truffet i en tid, hvor økonomien var stram. Det er den som bekendt ikke længere, bl.a. netop takket være væksten i turismen.”

“Når VisitDenmark markedsfører Danmark i udlandet for at tiltrække flere besøgende, så sker finansieringen af dette ved, at for hver offentlig kroner, der bruges på markedsføring, bidrager aktører i turisterhvervet ligeledes med et tilsvarende antal private kroner,” sagde Allan Agerholm.

Relaterede artikler:

VisitDenmark får mere ud af investerede penge

VisitDenmark skifter pressechef

VisitDenmark øger digitalt fokus