Glæde i Horesta over ny finanslov

Horestas adm. direktør, Katia K. Østergaard.

TURISME: I den ny finanslov for 2018 får arbejdsgiverne en hjælpende hånd til at imødegå et problem, der især er stort i hotel- og restaurationsbranchen.

Da finanslovsforliget faldt på plads fredag aften, var der lettelse og glæde ikke kun i Statsministeriet, men også hos Horesta. Her har man på vegne af sine medlemmer i mange år overfor politikerne påpeget et stort problem vedr. arbejdstilladelser for udenlandsk arbejdskraft.

Som det er nu, er det arbejdsgiverens pligt at sikre, at den ansatte har sin arbejdstilladelse i orden. Men fremover skal udlændigemyndighederne orientere arbejdsgiveren, såfremt en arbejdstilladelse bliver inddraget eller ikke bliver forlænget.

”Det er virkelig glædeligt, at der nu endelig sker noget på dette område. Vi har i årevis kæmpet for at gøre politikerne opmærksomme på, at vores medlemmer får kæmpe bøder for at beskæftige udenlandsk arbejdskraft uden arbejdstilladelser, uden at de har haft en chance for at opdage det. Det er jo ret åbenlyst, at når selv meget store virksomheder ryger i fælden, er der noget helt galt. Nu glæder vi os over, at der endelig findes en løsning på dette problem,” siger Horestas adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Der skal også fremadrettet arbejdes på et system, der kan hjælpe arbejdsgiverne imod at ansætte udenlandsk arbejdskraft, der ikke har papirerne i orden. Det kan f.eks. handle om en medarbejder, der har fået lavet et skattekort, men ikke har en arbejdstilladelse.

Penge til erhvervsuddannelserne
Der er også i forliget afsat en pulje på 170 millioner kr. til udvikling af erhvervsuddannelserne. Heraf reserveres fem millioner kr. til en pulje, der skal bruges til at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne blandt andet i forhold til folkeskolen.

”Det er rigtig positivt, at regeringen og Dansk Folkeparti på mange områder har imødekommet vores ønsker. Når det er sagt, så mangler vi stadig initiativer, der her og nu kan løse vores største udfordring – nemlig manglen på arbejdskraft. Det er ikke alene et problem for os. Det er også en kæmpe udfordring for væksten i hele samfundsøkonomien”, siger Horestas adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Der er også sat andre midler af i Finansloven til gavn for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Der er en ekstra pose penge til markedsføring af Danmark over for udenlandske turister og til lokale turismeprojekter samt større fokus på Danmarks deltagelse i Bocuse d’Or. Det bliver desuden billigere at køre over Storebælt.

Relaterede artikler:

Horesta: Erhvervspakke styrker turismen

Glad for forslag om ekstrabevilling til VisitDenmark

Dansk turisme nytænker serviceniveau