Godt første halvår for CPH

Cph_airport_lettersLUFTHAVNE: Københavns Lufthavne A/S (CPH) havde en passagervækst på 7,3%. Stigningen betød, at både omsætning og resultat før skat steg. Lufthavnen fastholder forventningerne til hele året.

Passagertallet steg til 12.355.999 passagerer. Det er første gang, at lufthavnen har opnået mere end 12 millioner passagerer for halvåret. Omsætningen er steget med 7,4% og resultatet før skat steg med 9,0% til 593,3 millioner kroner.

Et stigende passagertal, som følge af en positiv udvikling i flyselskabernes load factor samt helårseffekten af nye ruter startet i 2013, har sikret, at omsætningen i det aeronautiske segment er steget med 10,4% i første halvår.

”Passagervæksten har været særlig stor i andet kvartal, og væksten på både de interkontinentale ruter og i transfertrafikken har understøttet Københavns Lufthavns position som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. Samtidig er det en understregning af, at vi når de mål, vi har sat os i World Class Hub strategien,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavn.

I årets første seks måneder steg udenrigstrafikken med 7,5%, long-haul er øget med 6,8%, transfertrafikken med 13,5% og endelig er indenrigstrafikken steget med 4,9%.

Omsætningen i den ikke-aeronautiske del af forretningen er steget med 3,5% som følge af en stigende omsætning i shopping-centret på 5,6%, øgede hotelaktiviteter med 3,6%, samt parkering, der voksede med 6,6%.

Efter andet kvartals udløb har flyselskaberne og CPH indgået en ny takstaftale, som forelægges Trafikstyrelsen til godkendelse, med ikrafttræden pr. 1. april 2015. Takstaftalen betyder, at prisen for at benytte lufthavnen følger CPI (forbrugerpris-indekset) de næste fire år.

Den nye takstaftale betyder, at flyselskaberne får vished for deres omkostninger i de kommende fire år, og at lufthavnen er sikret en stabil indtjening.

Helårseffekten af de mange nye ruter i 2013 forventes at give en positiv effekt i 2014. Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes højere i 2014 end i 2013, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2014 derfor fortsat at ligge i et interval mellem 1.100,0 millioner kroner og 1.200,0 millioner, når der tages højde for særlige forhold.

Forventningerne til 2014 for passagerudvikling, resultat før skat og investeringer fastholdes.