‘Guldgraverfirmaer’ beriger sig på forbrugerens bekostning

Henning Romme-Mølby.

Henning Romme-Mølby.

FLYFORSINKELSER: Forbrugernes interesser varetages gratis af Trafikstyrelsen, hvorfor så betale 25 procent til lobbyfirmaer? spørger den juridiske chef for Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Af Henning Romme-Mølby

”Den 1. januar 2014 blev reglerne for håndhævelse af passagerrettigheder på luftfartsområdet ændret, idet Trafikstyrelsen fik hjemmel til at træffe bindende afgørelser, når passagerne klager over aflysning, forsinkelse eller overbookning af et fly under henvisning til passagerrettighederne efter EU Forordning 261/2004. Ifølge denne Forordning kan passageren være berettiget til kompensation.

Denne ændring i retstilstanden er derfor interessant, idet det vil være en forventelig udvikling, at den opmærksomme forbruger eller passager dermed vil ophøre med at anvende diverse lobby firmaer, der trods lovændringen og mod betaling fortsat melder sig på banen til at inddrive kompensationsbeløb hos luftfartsselskaber.

Det skaber ganske enkelt ikke værdi for den enkelte passager eller forbruger, at søge bistand hos lobby firmaer, når sagen omkostningsfrit og med bindende virkning kan afgøres direkte af Trafikstyrelsen i Danmark. Trafikstyrelsen vil i forbindelse med en klage håndtere denne på vegne af passageren, og dette er en fordel for både passageren og luftfartsselskaberne.

Sagsbehandling ved de nuværende lobby firmaer vil typisk være procesforlængende, idet der reelt er tale om en slags inkasso virksomhed, hvor sagerne alligevel ofte skal indbringes for en domstol for at sikre en afgørelse, idet sagen jo netop er juridisk omtvistet. Luftfartsselskaberne skal overholde EU Forordning 261 omkring passagerrettigheder, og foreligger der uenighed mellem parterne, så er dette et juridisk anliggende, der enten skal afgøres af en domstol eller af Trafikstyrelsen.

En domstols afgørelse vil naturligvis sikre en juridisk korrekt afgørelse i forhold til tvisten, men for både forbruger og luftfartsselskab er det mere omkostningseffektivt med en afgørelse ved Trafikstyrelsen, der netop er den udpegede nationale myndighed til at træffe afgørelser i forhold til passagerrettigheder efter EU Forordning 261.

Lobbyfirmaerne tager ofte 25% i kommission, hvilket forbrugeren kan undgå at betale, hvis klagen sendes direkte til Trafikstyrelsen. Forbrugerens interesser varetages nemlig af Trafikstyrelsen uden betaling.  ”No cure – no pay” tankegangen hos lobbyfirmaerne er derfor ikke længere relevant efter den seneste lovændring.

Det vil derfor være en forventelig udvikling, at lobbyfirmaerne bliver arbejdsløse efterhånden som forbrugerne bliver opmærksomme på lovændringen, og klagerne dermed ikke længere havner på bordet hos ”guldgravere”, der antageligvis ikke har været ubekendt med lovændringen siden 1/1-2014.