Klar til debat om dansk turismepolitik

TURISME: ”Hvordan kan det danske turismeerhverv stå stærkere i kampen om internationale turister, og kan nye samarbejder på tværs af branchen være vejen?” lyder en del af oplægget til Turismepolitisk Årsmøde den 20. januar i Københavns Lufthavn.

Turismepolitisk Årsmøde 2017 holdes i Vilhelm Lauritzen Terminalen ved Københavns lufthavn. Her skal det bl.a. diskuteres, hvordan branchen indfrier forventningerne til turismen i regeringens turismestrategi.

På dagen deler politikere, bl.a. erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen, meningsdannere og branchefolk deres bud på mere vækst og beskæftigelse i den danske turismeindustri gennem privat-offentligt samarbejde.

Horesta er medarrangør af Turismepolitisk Årsmøde i kraft af sit medlemskab af Turisterhvervets Samarbejdsforum.

Horestas formand, hoteldirektør Jens Zimmer Christensen, ser et stort potentiale i arrangementet: ”Skal vi følge med turismevæksten i vores nabolande, er vi nødt til at tænke nyt og følge med tiden. Vi skal finde løsninger, der kan komme hele turismen til gavn,” siger han.

Blandt talerne på dagen er også Københavns Lufthavns adm. direktør, Thomas Woldbye,

Konferencedeltagerne aktiveres også. Med udgangspunkt i korte oplæg er der drøftelserne ved bordene, hvor deltagerne skal drøfte, hvordan det offentlige og turisterhvervet i fællesskab kan understøtte turistens digitale rejse. ”Hvor spænder vi i dag ben for hinanden, og hvor kan vi blive bedre til at spille sammen om at påvirke turisten til at vælge Danmark?” hedder det bl.a. i oplægget.

Dagen byder også på indlæg fra direktør Annette Sørensen fra VisitNordsjælland og marketingdirektør Janne Henriksen fra VisitDenmark.

Der kommer debat om ”destinationsmonopolet,” hvor eksperter kommer med deres holdninger, idéer og indspark til dilemmaer fra a til z omkring destinationsudvikling.

Deltagelse i Turismepolitisk Årsmøde koster 600 kr. plus moms. Se mere på Horesta.dk