Biltrafik på vej fra Tyskland til den danske grænse i Sønderjylland. Arkivfoto: Henrik Baumgarten.

Øget biltrafik mellem Danmark, Tyskland og Sverige

Trafikken vokser ved de danske grænser til Tyskland og Sverige. Begge overstiger nu niveauet før pandemien. På Øresundsbroen har der aldrig været højere trafiktal, oplyser Vejdirektoratet.

Efter et par stille år under pandemien er der for alvor kommet gang i vejtrafikken over den dansk-tyske grænse og Øresundsbroen.

Vejdirektoratet skriver i en pressemeddelelse, at de seneste tal viser, at antallet af grænsekrydsninger nu er over niveauet før pandemien, og særligt mellem Danmark og Sverige er udviklingen markant. Her har sommeren budt på historisk høje trafiktal og den travleste måned nogensinde.

”Under pandemien skete der et drastisk fald i trafikken mellem Danmark og vores nabolande, og siden har grænsetrafikken befundet sig i en bølgedal. Men nu er grænsetrafikken tilbage for fuldt flor. Udviklingen er mest markant på Øresundsbroen til Sverige. En forklaring kan være den lave svenske kronekurs og en øget interesse for at holde ferie i nærområdet,” siger ingeniør Christoffer Brinch-Pedersen fra Vejdirektoratets afdeling for trafikstatistik.

Øget aktivitet ved grænsen til Tyskland
Også ved den dansk-tyske grænse har trafikken igen passeret niveauet fra før corona. Det skete i september, hvor der blev registreret 2,7 procent mere trafik end i september 2019, oplyses det.

Stigningen i den samlede vejtrafik ved den dansk-tyske grænse kan skyldes en øget aktivitet inden for turisme, grænsehandel og fritids- og pendlertrafik, vurderer Vejdirektoratet.

Og på Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige, steg trafikken i juli og august i år med henholdsvis 7,7 og 2,6 procent i forhold til de tilsvarende måneder i 2019. Det viser tal fra Sund & Bælt.

I juli blev broforbindelsen passeret af over 923.000 køretøjer, hvilket gør juli til den måned med mest trafik på Øresundsbroen nogensinde. Derudover var tredje kvartal i år det kvartal i Øresundsforbindelsens levetid, hvor flest køretøjer har krydset grænsen mellem Danmark og Sverige.

Vejdirektoratet henter sine data om udviklingen i trafikken fra automatisk tælleudstyr i kørebanen på udvalgte lokationer rundt om i landet.

 

Relaterede artikler:

Dansk fritidstrafik driver væksten hos Øresundsbron

Sønderborg vil i turismens topfem: vedtager masterplan

Øresund dominerer i dansk togtrafik til udlandet