Bedre vilkår for udlejning af feriehuse kan få flere sommerhuse på markedet – til gavn for økonomien, hedder det i ny rapport. Foto Niclas Jessen for kystognaturturisme.dk

Øget udlejning af sommerhuse vil styrke økonomien

Det danske samfund kan få store nye indtægter og mere beskæftigelse hvis landets sommerhusejere i stigende grad vil udleje deres ferieboliger, viser ny undersøgelse.

En ny analyse fra Epinion for Dansk Kyst- og Naturturisme viser et stort potentiale for at højne udnyttelsesgraden af de danske feriehuse. I rapporten er feriehusejernes brug af sommerhuset og forbrug i lokalområderne for første gang blevet kortlagt i detaljer.

I de undersøgte områder – Varde/Ringkøbing-Skjern, Djursland, Odsherred og Nordsjælland – er feriehusene gennemsnitligt i brug 76 dage om året, enten af ejeren selv, ved udlån eller udlejning. Det betyder, at feriehusene i snit står tomme i 289 dage om året, eller fire ud af fem dage.

Men det er svært at få danskerne til at udleje sommerhuset. Derfor skal der skrues på incitamenterne, mener Dansk Kyst- og Naturturisme og Feriehusudlejernes Brancheforening. Resultatet vil give flere udlejningsuger, større omsætning i lokalområderne og nye arbejdspladser. Rapporten, som er baseret på svar fra 3.617 feriehusejere, afslører et stort potentiale for bedre udnyttelse af den danske feriehuskapacitet.

”Et af de væsentligste spørgsmål i dansk turisme lige nu er, hvordan vi udvider den markedsrelevante kapacitet i feriehusudlejningen. Der er et meget stort uudnyttet potentiale i at få flere feriehuse på udlejningsmarkedet. Det er derfor oplagt at se på, hvordan vi kan øge incitamentet til at leje ud hos den gruppe, der ikke gør det i dag,” siger direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted.

Få vil udleje deres sommerhus
Undersøgelsens resultater tyder på, at sommerhusejere, der ikke lejer ud, er svære at overtale. Kun 10 procent af de adspurgte, som ikke lejer ud, vil overveje at gøre det. Hvis denne gruppe gør alvor af tankerne vil dette dog – alene i de fire områder, der er omfattet af undersøgelsen – kunne skabe yderligere 11.692 udlejningsuger på årsplan.

Feriehusudlejernes Brancheforening har længe efterspurgt politiske initiativer, der kan højne danskernes lyst til at leje sommerhuset ud. Her er erfaringen, at der skal en større økonomisk gevinst og oplysning til for at flytte huse ud på markedet:

”Når man vælger at leje sit sommerhus ud, er den altoverskyggende årsag de økonomiske overvejelser. Men det er vores erfaring, at der også kan flyttes på mange sommerhusejeres holdninger til udlejning ved oplysning om reglerne og ved at kaste lys på gevinsterne ved mere turisme og dermed mere liv i lokalområderne,” siger vicedirektør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Poul Fejer Christiansen og tilføjer:

”Hvis regeringen får gennemført en forhøjelse af bundfradraget for sommerhusudlejning fra 22.000 til 36.000 kroner, forventer vi yderligere 2.000 sommerhuse på markedet som et direkte resultat. Og vi ved, at for hver tre sommerhuse, der kommer på udlejningsmarkedet, svarer det til én fuldtidsbeskæftiget.”

Milliarder i omsætning
Undersøgelsen opgør sommerhusejernes eget forbrug årligt i deres feriehus. Det samlede forbrug i de fire områder var i 2017 cirka 3,6 milliarder kroner, hvilket svarer til cirka 50.000 kroner per feriehus om året. Deles forbruget ud i døgn, skabte hvert feriehus sidste år gennemsnit et døgnforbrug på omkring 565 kroner. Her er den største post forbruget på dagligvarer, efterfulgt af shopping samt restaurant og cafébesøg.

Alene i de undersøgte feriehusområder viser tallene, at der relativt nemt kan genereres en markant øget turismeomsætning ved en bedre udnyttelse af feriehuskapaciteten. Hvis sommerhusene i de undersøgte områder var beboet blot én weekend mere om året af feriehusejerne, ville det samlet give omkring 80 millioner kroner i lokal handel, hedder det i rapporten.

Målgruppen for undersøgelsen var ejere af feriehuse i: Varde/Ringkøbing-Skjern, Djursland, Odsherred og Nordsjælland. Disse områder har i alt omkring 72.000 feriehuse – fraregnet feriehuse, der benyttes til helårsbeboelse.

Relaterede artikler:

Regeringens store kystprojekt halter

Rekordår for danske feriehuse

DanCenter øger med 700 feriehuse