De københavnske garnihoteller – hoteller der kun serverer morgenmad – havde sidste år atter det højeste overskud på tværs af alle danske hotelkategorier. Et sådant garnihotel er for eksempel dette, The Square på Rådhuspladsen. Pressefoto: Arp-Hansen Hotel Group.

Overskud falder hos danske hoteller

Horestas nye Hotel Market Report omfatter analyse af regnskaber fra 215 hotelvirksomheder. Det gennemsnitlige overskud på et hotel, kro eller konferencecenter faldt fra 2017 til 2018.

Horestas tidligere Normtalsanalyse har taget navneskifte til Hotel Market Report. Opgørelsen for 2018 omfatter indsamlede og kategoriserede regnskaber fra 215 danske hotelvirksomheder i 2018 og er ifølge Horesta den grundigste analyse af erhvervet herhjemme.

Det gennemsnitlige overskud på et dansk hotel, kro eller konferencecenter var i 2018 på 3,3 procent af omsætningen, viser den nye analyse af hotelbranchens økonomi – udarbejdet af HORESTA.

Det er et fald sammenlignet med 2016, hvor bundlinjen på tværs af branchen viste et plus på 5,3 procent.

Blandt de syv forskellige hotelkategorier, som HORESTA har analyseret i Hotel Market Report 2018/2019, er overskuddet faldet i de seks.

Den eneste kategori, som har formået at øge indtjeningen fra 2016 til 2018, er de mindste hoteller og kroer uden for hovedstaden med en omsætning under 20 millioner kroner. Her har hotellerne vendt et underskud på 0,8 procent i 2016 til et lille overskud på 0,2 procent af omsætningen i 2018.

Flere hotelværelser på markedet
Hotelbranchen har set øget efterspørgsel fra 2016-2018, men der er også kommet flere værelser på markedet, og derfor har totalomsætningen pr. værelse været nogenlunde uændret i perioden, oplyser Horesta.

På omkostningssiden fylder lokaleomkostninger (el, vand og varme), hotelrestauranternes råvareforbrug og de øvrige direkte hotelomkostninger mindre i hotellernes drift end i 2016, men reduktionen i disse poster opvejes af øgede omkostninger til løn og management fees. Samlet er det gennemsnitlige driftsresultat – resultat før husleje, ejendomsomkostninger, renter og afskrivninger – således stort set uændret i forhold til 2016.

Øgede udgifter til husleje som følge af renoveringer og udvidelser, kombineret med at flere hoteller har solgt deres ejendom fra, og dermed er gået fra at eje til at leje, betyder at huslejeposten fylder mere i regnskaberne, hvilket således er den væsentligste årsag til branchens reducerede overskud i 2018.

De københavnske garnihoteller – hoteller der kun serverer morgenmad i deres restaurant – opnåede i 2018 atter det højeste overskud på tværs af alle kategorier med et gennemsnitligt overskud svarende til 14,5 pct. af omsætningen. Det er ikke desto mindre et fald sammenlignet med 2016, oplyser Horesta.

48 procent af den danske hotelomsætning
Hotel Market Report 2018/2019 bygger på detaljerede regnskaber og baggrundsoplysninger indhentet direkte hos de 215 deltagende hoteller.

Det er det højeste antal deltagere siden HORESTA påbegyndte analyser af hotellernes økonomi i 1993. Deltagerne i analysen repræsenterer samlet en omsætning på 7,2 milliarder kroner, og står dermed for 48 procent af den danske hotelomsætning i 2018.

Horestas analyse indeholder nøgletal for omsætning, omkostninger og indtjening i syv hotelkategorier inddelt efter hotellernes størrelse, type og beliggenhed. Derudover indeholder analysen to temaafsnit om husleje og kommissioner.

Relaterede artikler:

Hotelbranchen savner kvalificeret arbejdskraft

Flere overnattede på danske hoteller

Horesta satte pris på Guldsmeden Hotels