Region Hovedstaden vil reducere brug af fly ved tjenesterejser. I stedet skal de offentligt ansatte taget toget eller holde virtuelle møder, lyder ønsket. Arkivfoto: © Thorbjørn Brunander Sund, Danish Aviation Photo.

Region Hovedstaden: Vi flyver for meget

Ved årsskiftet blev hver tjenesteflyrejse i Region Hovedstaden pålagt et klimabidrag på 500 kroner. Undtaget er rejser til Bornholm, da færgen udleder mere CO2 end flyet, oplyser regionen.

”Vi flyver mere og mere i Region Hovedstaden, det har ført til en massiv stigning i CO2-udledningen fra tjenesterejser med fly. Den udvikling skal vi have bremset. Med klimabidraget håber vi at få ansatte i regionen til at stoppe og undersøge, om der kan være alternativer, før de vælger et fly.”

Det siger formand for klima- og miljøudvalget i Region Hovedstaden, Line Ervolder Christensen fra Det Konservative Folkeparti, i en pressemeddelelse fra regionen.

Målet med klimabidraget på 500 kroner per tjenesterejse er, at afdelinger og personale overvejer, om det er nødvendigt at flyve, eller om de kan bruge alternativer som virtuel deltagelse på konferencer eller tage toget.

Midlerne fra klimakompensationen skal bruges til for eksempel at øge andelen af genanvendelige materialer, så Region Hovedstaden kan genbruge flere produkter, eller købe elbiler til patienttransport, hedder det.

Ordningen om den interne klimakompensation på flyrejser er politisk vedtaget i Region Hovedstaden i forbindelse med budgetaftalen for 2021. Her var partierne bag budgetaftalen enige om, at det er vigtigt, at regionen reducerer sit CO2-aftryk. Mellem 2015 og 2019 er det gået den gale vej i forhold til tjenesterejser med fly. I den periode er CO2- udledningen steget 31,4 procent, hedder det i pressemeddelelsen.

”Ikke klimavenligt rejsealternativ til og fra Bornholm”
Alle patientrejser er fritaget for klimakompensation, mens alle tjenesterejser med fly pålægges kompensationen – med undtagelse af flyrejser til og fra Bornholm, der også hører under Region Hovedstaden.

”Der findes ikke et klimavenligt rejsealternativ til og fra Bornholm, da hurtigfærgen udleder mere CO2 end flyet, hvorfor rejser til og fra Bornholm fritages,” oplyser Region Hovedstaden i pressemeddelelsen.

Tjenesterejser med fly er den klart største udleder, når man kigger på udledningen fra alle Region Hovedstadens transportaktiviteter. I 2019 var udledningen fra tjenesterejser med fly 5.812 ton CO2, hvilket svarede til 44,3 procent af den samlede CO2-udledning fra transport i Region Hovedstaden. Transport står dog kun for én procent af regionens samlede klimaaftryk.

GRØN2030 er Region Hovedstadens koncernfælles klima- og miljøprogram rettet. Programmet er en del af regionens handlingsplan for FN’s verdensmål, og har særligt fokus på verdensmål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion. GRØN2030 har målsætninger for 2025 og 2030 om indsatser vedrørende energi, affaldsressourcer, transport, økologi og bæredygtig køkkendrift, bæredygtige indkøb, spildevand og bæredygtigt byggeri.

Flyver for millioner
Joakim Sandal-Loving, pressekonsulent hos Region Hovedstaden, oplyser til STANDBY.DK, at i 2019, året før coronakrisen, købte Region Hovedstaden cirka 10.000 flybilletter – antallet omfatter mellemlandinger. Det vil sige, at hvis en medarbejder på en rejse til USA mellemlander i for eksempel Amsterdam eller Frankfurt, vil denne rejse generere to billetter. I alt købte Region Hovedstaden i 2019 flybilletter for cirka 22 millioner kroner.

”Vi har ikke sat en målsætning for, hvor mange flyrejser vi kan reducere. Klimakompensationen er baseret på en lignende ordning fra Region Skåne, hvor man efter indførsel af klimakompensation har reduceret omkostninger til flyrejser cirka 20 procent,” skriver Region Hovedstaden til STANDBY.DK og tilføjer:

”Effekterne kan dog være svære at sammenligne grundet størrelsen på afgifterne, øvrige tiltag og mængden af flyrejser. Under coronaen har regionen haft begrænsede flyrejser. I perioden har medarbejderne haft mange virtuelle møder og webinarer, og vi ved ikke, hvad den nye normal bliver i forhold til flyrejseaktivitet efter corona.”

Relaterede artikler:

Google Flights vil vise ”grønne” flyprissøgninger

Vi er ikke bekymret for at investere i kvalitetsturisme

”Lærer vi ikke af coronakrisen, lærer vi aldrig noget”