Større aktivitet ved møder og events i 2016

møde miceIfølge American Express Meetings & Events 2016 Global Meetings Forecast vil der være stigende mødeaktivitet i Europa, både hvad angår deltagerantallet og deres forbrug.

I sidste års Forecast var trenden at ‘gøre mere med mindre’; i år er det at ‘gøre mere – med lidt mere’, og det er første gang siden den oprindelige Forecast i 2010 respondenter i alle dele af verden forudser stigning i budget. De europæiske respondenter forventer en stigning på 1,8% i modsætning til nedgangen på 0,7% forudsagt i Forecasten for 2015.

“Ikke alene forventes deltagerantallet at stige, men også det samlede forbrug ventes at vokse og vil dermed vende tendensen fra 2015, hvor et faldende forbrug var forudset,” siger Issa Jouaneh, Senior Vice President og adm. direktør for American Express Meeting & Events. “Europa er førende når det gælder formelle mødepolitikker, og 71% har dette på plads i hele deres organisation.”

Baseret på kundeaktivitet har Top 10 over de europæiske byer været nogenlunde stabil. Rom og Nice er dog erstattet af København og Riga: 1 London, 2 Paris, 3 Amsterdam, 4 Bruxelles, 5 Frankfurt, 6 München, 7 København, 8 Barcelona, 9 Riga og 10 Berlin.