Erhvervsminister Brian Mikkelsen er optaget af styrke dansk turisme, så vi ikke sagter agterud i forhold til de nordeuropæiske konkurrenter.

Turismen i nabolandene vokser hurtigere end i Danmark

Erhvervsminister Brian Mikkelsen er optaget af styrke dansk turisme, så vi ikke sagter agterud i forhold til de nordeuropæiske konkurrenter.

Det Nationale Turismeforum har netop udgivet en statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne. Analysen, der er udarbejdet af VisitDenmark, baserer sig på tal fra 2016, selvom vi netop er gået ud af 2017. Men tendensen viser, at udviklingen går i den rigtige retning.

I 2016 steg antallet af overnatninger i Danmark til 51,5 millioner, hvilket var 4,7 procent flere end året før. Det mest bemærkelsesværdige var dog, at antallet af udenlandske overnatninger steg til det højeste antal i 20 år. Således var der i 2016 i alt 26,1 millioner udenlandske overnatninger, hvilket svarer til lidt mere en halvdelen af samtlige overnatninger i Danmark.

Hård international konkurrence
Men selvom udviklingen i Danmark er positiv, er det nødvendigt at skele til, hvordan det går i de lande, som Danmark konkurrere med om turisterne. I den nationale strategi for danske turisme fra september 2016 hed det nemlig, at de udenlandske turister skal være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa. Det går nemlig også godt for de nærmeste konkurrenter til Danmark.

“Vækstraterne skal ses i lyset af, at alle lande i det nordeuropæiske konkurrentfelt har oplevet vækst siden 2008, og at Danmark både i 2016 og i hele perioden fra 2008 ligger midt i feltet. Selvom Danmarks markedsandel i 2016 er forbedret marginalt i forhold til det nordeuropæiske konkurrentfelt, er der således flere af vores nabolande, der i 2016 oplevede højere vækstrater end Danmark,” skriver VisitDenmark i analysen.

Det har erhvervsministeren også bemærket, og selvom man isoleret set kan glæde sig over, at der kommer flere turister til Danmark, der lægger flere penge og skaber flere jobs, så giver udviklingen anledning ti at styrke vilkårene for turismeaktørerne.

“Det er dejligt at se, at danske turisme fortsætter sin fremgang, men vi ser også flere af vores nærmeste konkurrenter formår at trække rigtig mange udenlandske turister til sig. Hvis ikke Danmark skal blive efterladt på perronen, når væksttoget kører, så skal dansk turisme have styrket vilkårene for at konkurrere om de internationale turister,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Flest overnatninger men færrest penge i kystturisme
Det er stadig tyskerne, der står for hovedparten af de udenlandske overnatninger i Danmark. I 2016 var det således tyskere, der lagde beslag på 57 procent af de danske overnatninger. Det hænger i høj grad sammen med, at 72 procent af samtlige overnatninger i Danmark i 2016 var relateret til kyst- og naturturismen, hvor tyskerne er dominerende.

Men væksten kommer især fra storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen. Storbyturismen stod med 7,4 millioner overnatninger for 14 procent af samtlige overnatninger og samme andel repræsenterede erhvervs- og mødeturismen med 7,1 millioner overnatninger. Fra 2008 til 2006 er antallet af overnatninger inden for storbyturismen steget med ikke mindre end 85 procent, mens erhvervs- og mødeturismen i samme periode har haft en stigning på 15 procent. Til gengæld er kyst- og naturturismen kun steget med syv procent.

Til gengæld tegner storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen sig tilsammen for 53 procent af turismeomsætningen, mens kyst- og naturturismen trods det høje antal overnatninger kun repræsenterer 47 procent af de omsætningskroner turisterne lægger i Danmark.

Syddanmark er størst
Kigger man på den geografiske fordeling af overnatninger, er det Region Syddanmark, der har flest overnatninger med 31 procent af samtlige 51,5 millioner overnatninger. Herefter følger Region Hovedstaden (24 procent), Region Midtjylland (21 procent), Regional Nordjylland (15 procent) samt Region Sjælland (9 procent).

Måler man i stedet på turismeomsætning, tegner der sig i stedet et andet billede. Her udgør Region Hovedstaden 41 procent efterfulgt af Region Syddanmark (20 procent), Region Midtjylland (17 procent), Region Nordjylland (11 procent) og Region Sjælland (11 procent).

I Region finder man to af de 10 kommuner, der er mest økonomisk afhængige af turismen. Der er tale om Fanø med 19,2 procent samt Varde med 5,7 procent.

 

Relaterede artikler:

Øget kystturisme kan give Danmark milliarder

Dansk turisme omsætter for 95 milliarder kr.

Kritisk røst mod ny dansk turismestrategi