Nattog fra SJ. (Foto: Stefan Nilsson)

Tyskland blokerer for nattogstrafik til Europa

Danmark og Sverige vil gå sammen for at lægge pres på Tyskland, så det kan blive muligt at køre nattog ned gennem Europa på offentlige kontrakter, hvilket tyskerne i dag forhindrer.

Da regeringen i foråret præsenterede sit udkast til en ny infrastrukturplan, blev der omtalt en mulighed for at genetablere nattogsforbindelser i Europa fra august næste år. Det har ikke siden 2014 været muligt at rejse med faste nattog fra eller via Danmark.

Det er de svenske myndigheder, der vil etablere to forbindelser på offentlige kontrakter, henholdsvis fra Malmø til Bruxelles og fra Stockholm til Hamborg. Begge er tiltænkt stop på vej gennem Danmark.

Men nu viser det sig, at den tyske organisering af togdriften kan udgøre en egentligt stopklods. Togdrift på offentlige kontrakter kan nemlig ikke udbydes på de lange ruter, som der selvklart er behov for til et nattog. Senest har den svenske trafikstyrelse, Trafikverket, offentliggjort, at der ikke er kommet bud på nattogsruten fra Malmø til Bruxelles via Køln.

Brug for europæisk dialog
På den baggrund vil transportminister Benny Engelbrecht tage sagen op med sine europæiske ministerkolleger.

“Nattoget er og bliver et godt og grønt alternativ til den lange biltur eller korte flyrejse i Europa. Vi har en fælles europæisk udfordring med at skabe gode rammer for nattogsdrift. For eksempel er det ifølge de tyske regler ikke muligt at støtte togture over 50 kilometer. Jeg vil drøfte muligheden for at få fjernet denne hindring med mine europæiske kolleger ved næst givne lejlighed,” udtaler transportministeren.

Danmark og Sverige har en tæt dialog omkring nattogstrafikken, og Benny Engelbrecht vil sammen den svenske transportminister Tomas Eneroth forsøge at tackle udfordringerne.

“Vi er nødt til at have en dialog om det her på europæisk plan, hvis vi skal finde en løsning på problemet. Der er en stigende opmærksomhed på muligheden for at rejse i Europa, uden at det skal foregå i et flysæde og det bør vi gribe. Jeg har haft en god snak med min svenske kollega, og vi er enige om, at vi har en fælles interesse i at sætte skub i nattogene og skabe de nødvendige rammer,” lyder det fra Benny Engelbrecht.

 

Relaterede artikler:

Regeringen: Dansk interrail og nattog til udlandet

Nattog vender tilbage til Danmark

Flere med europæiske nattog under coronakrisen