Når grænsebommene atter går op, kommer blandt andet ”revanche-rejsende,” der har ophobet en betydelig købekraft, der kan komme de danske turisterhverv til gode allerede her i 2021, hedder det i ny undersøgelse. Arkivpressefoto: Stromma Canal Tours Copenhagen.

Analyse: Boom for turisterhverv efter restriktioner

Ny undersøgelse viser, at forbrugere i store dele af verden nærmest ikke kan vente med at rejse igen. Danske turisterhverv skal være forberedt på et boom, når restriktionerne lempes, hedder det.

Undersøgelsen er udarbejdet af det globale konsulenthus Simon-Kucher & Partners. Konsulenthuset er ifølge sin danske repræsentant kendetegnet ved af egen drift at udarbejde mange undersøgelser og studier.

Der indgår ikke danske respondenter i undersøgelsen, men rigtig mange respondenter fra en række af de lande, hvorfra der normalt kommer mange turister til Danmark, oplyses det til STANDBY.DK

Undersøgelsen viser, at der globalt er et segment af forbrugere, som er klar til at tage storstilet revanche på rejsefronten efter COVID-19.

Både blandt disse ”revanche-rejsende” og blandt mange andre er der ophobet en betydelig købekraft, som kan komme de danske turisterhverv til gode allerede her i 2021. Især tyskerne har sat penge af til at rejse igen, når det bliver muligt, hedder det i undersøgelsen.

Konsulenthus Simon-Kucher & Partners råder på baggrunden af undersøgelsen, virksomhederne i rejsebranchen til at være godt forberedt.

Klar til at rejse når grænsebommene går op
Ifølge undersøgelsen, der er gennemført af Simon-Kucher & Partners og analysefirmaet ROIRocket, forventer 57 procent af de adspurgte, som tog på ferierejser før COVID-19, at rejse igen i 2021, primært i løbet af årets anden halvdel.

En fjerdedel af de adspurgte ved ikke, hvornår de vil rejse igen. Undersøgelsen viser også, at lempelser af restriktioner ikke er den eneste afgørende faktor for de rejsendes beslutninger om, hvornår de skal tage på deres næste rejse. Udbredelsen af immunitet med coronavaccinerne har også betydning.

70 procent af de rejsende vil bruge de samme penge eller flere på rejser i 2021 end før COVID-19, hedder det i undersøgelsen.

Tyskland skiller sig ifølge analysen ud med hensyn til ophobet købekraft, eftersom andelen af rejsende, der forventer uændrede eller forhøjede rejsebudgetter, er oppe på 81 procent.

Globalt planlægger cirka 30 procent af respondenterne at bruge færre penge på rejser efter cornakrisen. Blandt tyskerne er det dog kun 19 procent, der forventer at bruge færre penge på at rejse end før pandemien.

Blandt de rejsende, der har skruet ned for rejsebudgetterne, indikerer 52 procent, at usikkerhed om jobsituation og indkomst er den primære grund til at skære ned. Det viser, at der ikke er nogen fundamental adfærdsændring undervejs, konkluderer konsulenthuset.

Fastlæg kommercielle strategier
”Vi anbefaler, at rejse- og turistbranchen hurtigst muligt får fastlagt deres kommercielle strategier, så man er klar til at imødekomme det boom, som må forventes, når nedlukningerne lempes, og en betydelig del af verdens befolkning har opnået immunitet mod COVID-19,” siger partner Nicolai Broby Eckert fra Simon-Kucher & Partners i pressemeddelelsen.

Analysen peger også på, at i dele af Asien ser man allerede nu en trend med såkaldte ”revanche-rejsende,” som rejser i stor stil for at tage revanche efter mange måneders COVID-19-lockdown. I Kina var rejseaktiviteten ifølge nyhedsbureauet Bloomberg i ”golden week-ferien” i oktober 2020 over 80 procent af niveauet i 2019, før pandemien.

”Generelt er revanche-rejsende villige til at bruge flere penge på indkvartering og mad og drikke, når de begynder at rejse igen, ”siger seniordirektør Toke Høgild fra Simon-Kucher & Partners i pressemeddelelsen og tilføjer:

”Alt der kan sikre fleksibilitet i rejseplanlægningen, vil blive påskønnet af de rejsende – og derfor efterspurgt. Vi råder turisterhvervene til at tilbyde stærke incitamenter og løsninger, som tilskynder til tidlige bookinger. Det kan blive afgørende, at de rejsende føler sig sikre på, at de har fleksibilitet, så de kan aflyse eller ændre deres planer, hvis der bliver behov for det.”

Simon-Kucher & Partners er ifølge egne oplysninger verdens førende konsulenthus inden for pris-, salgs- og markedsføringsstrategier. Firmaet har 1.400 ansatte på 40 kontorer i 26 lande.

Relaterede artikler:

Udenrigsminister signalerer mulig åbning for rejser

Rejsegigant holder fast i synlighed

Lukkede grænser øger efterspørgsel på ferieboliger